• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aftageligt nøgleblad

Nøglen indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere en række funktioner og udføre bestemte handlinger.

Kontakt Polestar Customer Support ved bestilling af nye nøgleblade.

Nøglebladets anvendelsesområder

Med nøglens aftagelige nøgleblad kan
  • førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med den almindelige nøgle
  • dørene nødlåses.

Løsne nøglebladet

PS-2007-Change battery in key - number 1
PS-Icon grey square 1

PS-Icon arrow 1 Hold nøglen med forsiden synlig, og Polestars logo vendt lige - skyd knappen ved nøgleringen i underkanten mod højre. Før forsidens dæksel et par millimeter opad.

PS-Icon arrow 2 Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

PS-2007-Remove key blade - 2
PS-Icon grey square 2

PS-Icon arrow 1 Løsn nøglebladet ved at vippe det op.

PS-2007-Remove key blade - 3
PS-Icon grey square 3

Sæt nøglebladet tilbage på dets plads i nøglen efter brug.

PS-Icon arrow 1 Sæt dækslet på plads ved at trykke det ned, indtil der lyder et klik.

PS-Icon arrow 2 Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast.