• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Koble nøgle til brugerprofil

Det er muligt at knytte nøglen til en profil. Derved vælges profilen automatisk med alle dens indstillinger, hver gang den specifikke nøgle identificeres ved oplåsning eller åbning af førerdøren.

Første gang nøglen bruges, er den ikke knyttet til nogen bestemt profil. Ved opstart af bilen aktiveres profilen Ejer eller den senest anvendte profil automatisk.

Knytte nøgle til profil

 Note

Hvis nøglen tidligere var tilkoblet til en anden profil, flyttes tilknytningen fra den forrige profil til den aktive profil.
Tryk på initialerne øverst på midterdisplayet.
Tryk på PS2-21w22-Profilinställningar pil på den aktive profil.
Vælg Tilslut nøgle på profil for at knytte den valgte nøgle til en profil.

Der kan kun knyttes en profil til den nøgle, som anvendes i bilen i øjeblikket. Hvis der er flere nøgler i bilen, vises meddelelsen Der er fundet mere end én nøgle. Anbring den nøgle, du vil tilslutte, på læseren..

PS2- 2007- Backup start place in tunnel console
Backup-læserens placering i tunnelkonsollen.

Frakoble nøgle fra en profil

Tryk på PS2- 2007- Driver Profile Symbol øverst oppe i midterdisplayet.
Tryk på den ønskede profil.
Vælg Fjern nøgletilslutning fra profil for at fjerne den aktive profil fra den tilknyttede nøgle.

Det er muligt at frakoble en nøgle fra profilen, selvom nøglen ikke findes i bilen.