• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Parkeringskamera

Parkeringshjælpekameraerne (PAC1) kan vise en sammensat 360°-visning* og en separat visning for de fire respektive kameraer: bageste, forreste*, venstre* eller højre* kameravisning. Kameraerne kan aktiveres automatisk eller manuelt.
PS2-2111-Park Assist Camera view
Eksempel på kameravisning.
 1. PS-Icon circle 1Indstillinger
 2. PS-Icon circle 2Hjælpelinjer
 3. PS-Icon circle 3Aktiverer alle kameraer for at give 360°-visning*
 4. PS-Icon circle 4Aktiverer/deaktiverer parkeringsfølere
 5. PS-Icon circle 5Aktiverer/deaktiverer automatisk bremsning ved bakning*

Parkeringskamera er en støttefunktion, som aktiveres automatisk, når der vælges bakgear, eller manuelt på midterdisplayet.

 Advarsel

 • Parkeringshjælpekameraernes evne til tydeligt at gengive omgivelserne i samtlige zoner omkring bilen kan påvirkes af forholdene under brug.
 • Vær særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
 • Vær opmærksom på, at bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge ud mod modkørende trafik.
 • Genstande/forhindringer kan være tættere på bilen, end de ser ud på billedskærmen.

 Advarsel

 • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
 • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
 • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
 1. 1 Park Assist Camera
 2. * Ekstraudstyr/tilbehør.