• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Klar til at køre-notifikation

Bilens system kan hjælpe føreren med at bemærke, at køretøjet foran fortsætter med at køre.

For ikke at blive holdende for længe og resultere i ophold i trafikken afgiver funktionen Må gerne køre-notifikation et lydsignal og viser symbol og meddelelse på førerdisplayet. Hvis systemet registrerer fodgængere eller cyklister i nærheden af bilen, kan notifikation udeblive.

 Advarsel

Systemet kan derimod ikke registrere fodgængere og cyklister i alle stillinger. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde.
For at aktivere eller deaktivere funktionen:
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Hjælp og ændr ønsket indstilling.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.

Relaterede artikler