• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Taglast og lastning på tagbagagebærer*

Ved lastning på bilens tag bør der benyttes lastholdere, der anbefales af Polestar.

Dette for at mindske risikoen for skader på bilen og for at opnå god sikkerhed under kørslen.

Følg nøje den monteringsanvisning, der følger med lastholderen.

  • Fordel lasten jævnt over lastholderne. Anbring den tungeste last underst.
  • Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten skal surres fast.
  • Hvis lasten er længere end bilen fremad, som f.eks. en kano eller kajak, sættes bugseringsøjet i det forreste udtag, og det bruges til at fastgøre lastbånd i.
  • Bilens vindmodstand og dermed energiforbruget øges med lastens omfang.
  • Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration, hårde opbremsninger og hård kørsel i sving.

 Advarsel

Bilens tyngdepunkt og køregenskaber ændres ved læsning på taget.

Overhold bilens specifikationer med hensyn til vægt og tilladt maksimumslast.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.