• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Problem med internetforbindelse

Hvis bilen mister internetforbindelsen, kan du prøve følgende.

Slå mobildata fra eller til

Hvis bilens internetopkobling forsvinder pludseligt og uforklarligt, kan det hjælpe at slå mobildata fra og til.
Gå til appvisning PS2_2007_App view symbol og åbn derefter indstillinger PS2_2007_Settings symbol.
Vælg Netværk og internet.
Slå fra og derefter til Wi-Fi og Bilens SIM-data for at starte opkoblingen.

Start systemet igen

Start systemet igen ved at holde hjemknappen trykket ind i 20 sekunder.

Kontroller tilladelse til internetforbindelse

For en fungerende internetforbindelse kræves tilladelse. Kontroller, at denne indstilling gemmes korrekt.

Forbind bilen til internettet ved at forbinde et eksternt Wi-Fi-netværk, fx via mobiltelefonens internetdeling.
Gå til appvisning PS2_2007_App view symbol og åbn derefter indstillinger PS2_2007_Settings symbol.
Vælg Data- og privatlivsdeling og derefter Servicevilkår for internet. Vent til leverandørens side vises.
Gå tilbage til indstillinger PS2_2007_Settings symbol og vælg Netværk og internet.
Afbryd Wi-Fi og kontroller, at Bilens SIM-data er aktiveret.
Gå tilbage til indstillinger PS2_2007_Settings symbol, vælg igen Data- og privatlivsdeling og derefter Servicevilkår for internet.
Godkend brugervilkårene.

Ved problemer med tilslutning via Bluetooth-forbundet telefon

Hvis har oplever problemer med at tilslutte en telefon til bilen via Bluetooth

  • Kontrollér, at telefonens batteri er tilstrækkeligt opladet, og at den er tændt.
  • Kontrollér, at Bluetooth er slået til både på telefonen og i bilen.
  • Kontrollér, at du har oprettet en Bluetooth-forbindelse og forbundet bilen til den telefon, som skal anvendes.
  • Hvis det er muligt, skal du forsøge at tilslutte en anden telefon til bilen via Bluetooth for at kontrollere, om problemet er i telefonen eller i bilen.

Hvis problemet fortsætter:

  1. Slet alle tidligere tilføjede telefoner under Bluetooth-indstillingerne i bilen.
  2. Genstart den telefon, du vil tilslutte.
  3. Prøv at tilslutte telefonen igen.

Ved problemer med tilslutning via bilens indbyggede modem1

Hvis tilslutning via bilens indbyggede modem fungerer dårligt, f.eks. på grund af dårlig dækning, skal du prøve at tilslutte via Wi-Fi-netværk eller Bluetooth-forbundet telefon i stedet.

 Note

Hvis der anvendes flere forskellige kilder til internetforbindelse samtidig, f.eks. hvis om bilen har internet via indbygget modem og samtidig har internet slået til via en Bluetooth-forbundet telefon, anvendes disse kilder i henhold til følgende prioriteringsrækkefølge. I første omgang anvendes forbindelse via Wi-Fi-netværk, i anden omgang via Bluetooth-forbundet telefon og i tredje omgang via bilens indbyggede modem.
  1. 1 Tilslutning via indbygget modem er kun tilgængeligt på visse markeder.