• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere luftrecirkulation

Luftrecirkulation holder dårlig luft, udstødningsgas osv. ude, ved at klimaanlægget genbruger luften i kabinen.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
PS2-2007–Climate–Button recirculation
Tryk på knappen for luftrecirkulation.
Recirkulationen aktiveres/deaktiveres, og knappen lyser/slukkes.

 Vigtigt

Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.

 Note

Det er ikke muligt at aktivere recirkulationen, når maks. defroster er aktiveret.

 Note

Hvis systemets luftkvalitetssensor registrerer, at luften udenfor er forurenet, lukkes luftindtaget, og luftrecirkulationen aktiveres automatisk.