• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere ventileret forsæde*

Sæderne kan ventileres, f.eks. for at give større komfort i varmt vejr.

Ventilationssystemet består af ventilatorer i sædet og ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere luften i kabinen er.

PS2-2007-Climate-Button seat
Tryk på fører- eller passagersidens sædeknap på klimalinjen på midterdisplayet for at åbne regulatoren for ventilerede sæder.
PS2-2007-Climate-Button seat ventilation
Tryk gentagne gange på knappen for ventilerede sæder for at slå ventilationen til eller fra, og skift mellem de tre ventilationsniveauer.
Niveauet ændres, og knappen viser det indstillede niveau.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Relaterede artikler