• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

At læse Manualen

Læs Manualen for at lære din nye bil at kende - allerede før den første køretur.

At læse Manualen er en måde at stifte bekendtskab med nye funktioner på, få råd om hvordan bilen skal håndteres i forskellige situationer, og lære at gøre brug af alle bilens finesser. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger og vigtige opfordringer, der findes i Manualen. De forskellige afsnit bør læses i deres helhed.

Hensigten med Manualen er at forklare alle de funktioner, tilvalg og tilbehør, der er mulige i en Polestar. Den er ikke tænkt som en garanti for, at alle disse funktioner og tilvalg er inkluderet i hver bil. Bestemt terminologi kan adskille sig fra den terminologi, som anvendes inden for salg, markedsføring og reklameartikler.

Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt. Ændringer kan medføre, at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i Manualen adskiller sig fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.

 Note

Oplysningerne på midterdisplayet, før din bil kan adskille sig fra oplysningerne på Polestars supportside.

© Polestar

Ekstraudstyr/tilbehør

Ud over standardudstyret beskrives i Manualen også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).

Alle på publiceringstidspunktet kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.

Det udstyr, der er beskrevet i Manualen, er ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller ekstraudstyr/tilbehør, kontakt Polestar Customer Support.

Særlige tekster

 Advarsel

ADVARSELS-tekster oplyser om risiko for personskade.

 Vigtigt

VIGTIGT-tekster oplyser om risiko for materielle skader.

 Note

OBS-tekster giver råd eller tip, der letter brugen af f.eks. finesser og funktioner.

Mærkater

I bilen er der forskellige typer mærkater, som på en tydelig måde skal formidle vigtig information. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.

Advarsel for personskade

PS2- 250w07- Decal warning

Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Risiko for skade på ejendom

PS2- 20w07- Decal notice

Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader på ejendom.

Information

PS2- 20w07- Decal information

Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på sort meddelelsesfelt.

 Note

De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og nogenlunde hvor på bilen de sidder. De oplysninger, som gælder for din bil, findes på den respektive mærkat på bilen.

Billeder og videoklip

Billeder og videoklip, som anvendes i Manualen, er af og til skematiske og har til formål at give et helhedsbillede eller et eksempel på en bestemt funktion. De kan afvige fra bilens udseende, alt efter udstyrsniveau og marked.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.