• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sikringer og sikringsbokse

For at forhindre, at bilens elektriske system skades på grund af kortslutning eller overbelastning, er alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet via en række sikringer.

 Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.

 Advarsel

De orangefarvede kabler må kun håndteres af kvalificeret personale.

 Advarsel

En række komponenter i bilen arbejder med højspænding, som kan være farlig ved forkerte indgreb.

Rør ikke ved noget, der ikke er klart beskrevet i bilens instruktionsbog.

Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke virker, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt er blevet overbelastet og er sprunget. Hvis samme sikring springer gentagende gange, er der en fejl i en komponent. Det anbefales at kontakte Polestar Customer Support for kontrol.

Placering af elcentraler

PS2-2007-Fuse boxes location LHD
  1. PS-Icon circle 1Under motorhjelmen
  2. PS-Icon circle 2Under handskerummet