• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Midterdisplayets visninger

Midterdisplayet starter automatisk, når førerdøren åbnes.

Visningen Hjem

Visningen Hjem er den visning, du ser, når skærmen starter. Den består af fire delvisninger.

Det er muligt selv at vælge, hvilke apps startvisningens delvisninger skal vise. En app, der vælges fra appvisningen, starter i den respektive delvisning i startvisningen.

Delvisningerne er dynamiske og viser de senest anvendte apps, f.eks. navigation, medier eller telefon. Tryk på den ønskede app for at udvide den, eller swipe nedad på delvisningen for flere apps.

Statusfelt

Øverst på skærmen vises aktiviteterne i bilen. I statusfeltet vises der blandt andet netværks- og forbindelsesoplysninger samt uret.

Notifikationsvisning

Øverst på skærmen samles bilens notifikationer.

Træk fanen ned for at åbne notifikationsvisningen. Her vises f.eks. mistede opkald eller oplysninger om bilen.

Forlad notifikationsvisning ved at trykke uden for notifikationer, på startknappen eller swipe udad. Den bagvedliggende visning bliver synlig og klar til brug igen.

Klimavisning

Nederst på skærmen findes klimalinjen. Her kan de mest almindelige klimaindstillinger foretages direkte, f.eks. indstilling af temperatur og sædevarme.

Swipe op på klimalinjen for at åbne klimavisningen med flere indstillingsmuligheder.

Swipe nedad på klimavisninger, eller tryk på startknappen for at lukke klimavisningen.

Kameravisning

Kameravisningen starter automatisk, når gearet R anvendes.

Kameravisningen viser parkeringshjælpekameraerne (PAC1), der viser en sammensat 360°-visning og en separat visning for de fire respektive kameraer: bageste, forreste, venstre eller højre kameravisning.

Kameravisningen lukker automatisk, når bilen kører med en vis hastighed. Den kan også lukkes ved at trykke på PS2- 2007- Camera view text symbol.

Appvisning

Tryk på PS2_2007_App view symbol øverst oppe i midterdisplayet.

Her ligger apps, der er blevet hentet, både tredjepartsapps samt apps til de indbyggede funktioner.

Tryk på en app for at åbne den i helskærmstilstand.

Gå tilbage til startvisningen ved at trykke på PS2_2007_App view symbol.

Bilfunktioner

Tryk på PS2-2007-Car symbol for at vise bilfunktioner fra startvisningen. Herfra er det muligt at håndtere indstillinger og aktivere eller deaktivere forskellige funktioner.

  • Kør – indstilling for f.eks. styretøj og bremser.
  • Hjælp – aktivere eller deaktivere forskellig førerstøtte.
  • Opladn. – aktiveres automatisk ved opladning. Mulighed for at indstille strømstyrken og oplåse ladekablet. Viser opladningsstationer og gemte placeringer.
  • Flere – Indstillinger for trådløs telefonoplader, udvendig og indvendig belysning, spejle, sæder, låsning samt viskerblade. Her findes der også oplysninger om bilens status og service.

Gå tilbage til startvisningen ved at trykke på PS2-2007-Car symbol.

Brugerprofiler

Tryk på initialerne eller PS2- 2007- Driver Profile Symbol-symbolet øverst på midterdisplayet for at vise brugerprofiler fra startvisningen.

Mange af indstillingerne, der foretages i bilen, kan tilpasses efter brugerens personlige præferencer og gemmes i forskellige brugerprofiler.

Indstillinger, der kan gemmes i en brugerprofil, er bl.a. skærme, spejle, forsæder, navigation, lyd- og medieanlæg, sprog og stemmestyring.

Gå tilbage til startvisningen ved at trykke på initialerne eller PS2- 2007- Driver Profile Symbol-symbolet.

  1. 1 Park Assist Camera