Nyheter

Gjenbruk av gamle batterier

Å "Frankensteine" noe betyr å kombinere en rekke elementer for å skape noe nytt. Selvom begrepet har vært brukt mye i PC-byggeres verden, er det like aktuelt når vi snakker om batterier. Spesielt siden vi, som Mary Shelley's vitenskapsmann, bringer de tilbake til livs.

Vi sikter mot å bli enda mer bærekraftig når vi tilbyr elektrisk ytelse - og det har drevet oss til søke måter vi kan forbedre produksjonsprosessen og fremme sirkularitet. For å sørge for å få mest ut av så lite som mulig, ser vi på nye måter batterier kan brukes igjen etter deres første livssyklus.

Å produsere en batteripakke er kostbart og energikrevende. En rapport fra de svenske energimyndighetene viser at kun 5% av alle batterier i verden i dag er resirkulert. For å sørge for at batterier kan vare lenger og bli gjenbrukt etter første livssyklus, ser vi på måter der batteriet repareres, pusset opp og plassert i en ny bil i regionale batterisentere.

Etter dette kommer et nytt liv, kanskje som energilagring ved et ladepunkt drevet av solceller. Volvo Cars jobber med en prototype som kan drive 80 ladestasjoner ved å bruke 5 batteripakker fra elbiler med totalt 390 MWh.

Til slutt demonteres batteriene, og delene sendes tilbake til leverandørene som leverte materiale i produksjonen av batteriene. Dermed lukker vi sirkelen og skaper en sirkulær prosess fra råmateriale til råmateriale.

Å kunne gi batterier et nytt liv er en gjenopplivning på en måte. En som tillater oss å skape en enda mer bærekraftig elektrisk fremtid.

Tilknyttet

Den internasjonale elbildagen 2021

Når man spiller på lag, får man ting gjort. Om det så er å gjennomføre krisetiltak eller forsøke å skape positive endringer, så når vi våre felles mål på en raskere måte gjennom samarbeid og samhandling. Lagarbeid er oppskriften på suksess.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: