• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Filassistanse

Filassistanse

Filvarslerens (LKA) oppgave er å hjelpe føreren på motorveier og lignende større veier å redusere risikoen for at bilen i noen situasjoner forlater kjørefeltet utilsiktet.

Aktivere og deaktivere kjørefeltassistanse

Funksjonen filassistanse (LKA) er valgfri – føreren kan velge å ha funksjonen aktivert eller deaktivert. Styreinngrep for heltrukne linjer er imidlertid alltid slått på.

Forskjellen mellom Pilot Assist og kjørefeltassistanse

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan bidra til å holde bilen i eget kjørefelt og holde avstanden til kjøretøy foran. Kjørefeltassistanse (LKA) er en funksjon som i visse situasjoner på lignende måte kan bidra til å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater eget kjørefelt.

Velge assistansealternativ for kjørefeltassistanse

Føreren kan velge hvordan filassistanse (LKA) skal reagere hvis bilen forlater eget kjørefelt.

Symboler og meldinger for filassistanse

Flere symboler og meldinger om filassistanse (LKA) kan vises på førerdisplayet. Her er noen eksempler.

Displayvisning for kjørefeltassistanse

Filassistanse (LKA) visualiseres med et symbol for forskjellige situasjoner på førerdisplayet.

Begrensninger for filassistanse

I noen krevende situasjoner kan filassistanse (LKA) ha problemer med å hjelpe føreren på riktig måte - da anbefales det at funksjonen slås av.