• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Trafikkskiltinformasjon

Trafikkskiltinformasjon

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI) kan hjelpe føreren med å observere hastighetsrelaterte trafikkskilt og bestemte forbudsskilt. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

Aktivere og deaktivere trafikkskiltinformasjon

Funksjonen trafikkskiltinformasjon (RSI) er valgfri – føreren kan velge å ha funksjonen aktivert eller deaktivert. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

Begrensninger for trafikkskiltinformasjon

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI–) kan ha begrenset funksjonalitet i enkelte situasjoner. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

Advarsel om hastighetsbegrensning og fotoboks fra trafikkskiltinformasjon

Funksjonen trafikkskiltinformasjon (RSI) har delfunksjoner som kan advare føreren hvis en fartsgrense overskrides eller i forbindelse med fotobokser. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

Justere advarsler fra trafikkskiltinformasjon

Føreren kan velge hvilke advarsler som skal være aktivert for trafikkskiltinformasjon (RSI) og justere grensene for disse. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

Displayvisning for trafikkskiltinformasjon

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI) viser trafikkskilt på ulike måter, avhengig av skilt og situasjon. Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.