• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Avstandsvarsel

Stille inn tidsavstand til kjøretøy foran

Det er mulig å stille inn hvilken tidsavstand som skal holdes til kjøretøy foran for funksjonene adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist.

Advarsel fra cruisekontrollfunksjoner ved kollisjonsfare

Førerhjelpsystemene adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist kan advare føreren hvis avstanden til forankjørende kjøretøy plutselig blir for kort.