• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Assistanse ved kollisjonsrisiko

Assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe føreren med å unngå en kollisjon ved å varsle, bremse automatisk og gi styreassistanse.

Registrering av hindringer med assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare kan oppdage kjøretøy, syklister og fotgjengere.

Velge følsomhet for assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare er alltid aktivert, men føreren kan velge følsomhet for systemet, som regulerer hvilken avstand advarsler og inngrep skal aktiveres fra.

Mulighet til å redusere hastigheten med assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare kan bidra til å hindre en kollisjon eller senke kollisjonshastigheten.

Symboler og meldinger for assistanse ved kollisjonsfare

Flere symboler og meldinger om assistanse ved kollisjonsfare kan vises på førerdisplayet. Her er noen eksempler.

Begrensninger for assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare har enkelte begrensninger som bilføreren må være oppmerksom på.

Assistanse ved kollisjonsfare med kryssende trafikk

Assistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe føreren når bilen svinger og krysser banen til møtende kjøretøy i et kryss.

Assistanse ved kollisjonsfare med møtende trafikk

Assistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe føreren ved å gi styreassistanse for å unngå kollisjon med møtende trafikk.

Assistanse ved fare for påkjørsel bakfra

Assistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe en fører som ikke merker at bilen er på vei til å forlate eget kjørefelt samtidig som et annet kjøretøy nærmer seg bakfra i blindsonen.

Assistanse ved fare for utforkjøring

Assistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe føreren og redusere faren for at bilen utilsiktet forlater veien ved aktivt å styre bilen tilbake og inn på veien igjen.