Personvernerklæring – Testbiler

2023.11.20

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger i forbindelse med bruk av testbiler på testbaner og offentlige veier. Polestar benytter testbilene med formål utvikling, testing og sertifisering av biler og deres funksjoner, inkludert assisterte, tilkoblede, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner. For disse formålene bruker vi passende merkede testbiler for å registrere data fra forskjellige sensorer, inkludert videoopptak av bilens omgivelser og lydopptak i bilens interiør.

2. Når behandler vi personopplysningene?

Bruk av testbiler på testbaner og offentlige veier

FormålInnsamling av data er nødvendig for formålet utvikling, testing og sertifisering av biler og deres funksjoner, inkludert assisterte, tilkoblede, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner for å sikre at Polestar-biler tilfredsstiller aktuelle kvalitets- og veisikkerhetsstandarder.
Kategorier av personopplysninger

Testbiler er utstyrt med forskjellige sensorer (som f.eks. radar, ultrasonisk sensor, GPS/lokalisering), mikrofoner og videokameraer. Omgivelsene til testbilene kan registreres i video- og lydfiler og lagres for senere analyser, og kan kombineres med andre sensordata. Registreringene av enkelte trafikanter, nummerskilt eller andre personopplysninger kan finnes i disse video- og lydopptakene.

Vennligst merk at vi ikke er interessert i å fastslå din identitet og at systemet ikke er konfigurert for dette formålet, da dette ikke er nødvendig for utvikling, testing og sertifisering av bilene og deres funksjoner, inkludert assisterte, tilkoblede, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner. Alle trafikkobjekter kategoriseres derfor som biler, motorsykler, fotgjengere osv. Bildene brukes ikke for å identifisere passerende fotgjengere, forskjellige bilmodeller eller deres førere.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse (GDPR, artikkel 6.1 (f)) for utvikling, testing og sertifisering av biler og deres funksjoner, inkludert assisterte, tilkoblede, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner er å sikre at Polestar-biler tilfredsstiller aktuelle kvalitets- og veisikkerhetsstandarder.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi balanserer dine interesser i forhold til våre.

VARIGHETDataene som samles inn i forbindelse med bruken av testbiler, oppbevares så lenge det er nødvendig for formålene utvikling, testing og sertifisering og i forbindelse med kvalitetssikringstiltak, inkludert langsiktige overvåkings- og utviklingsformål.
Behandlingsansvarlig(e)Polestar Performance AB

3. Hvordan vi utleverer personopplysninger om deg og hvem vi utleverer dem til

For å utvikle og validere sikre og pålitelige algoritmer for utviklingen av biler og deres funksjoner, inkludert assisterte, tilkoblede, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner, må vi analysere en stor mengde data fra kameraer, lyd og sensorer. For å sikre pålitelighet og nøyaktighet for resultatene, deler vi opplysningene med våre samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere inkluderer:

  • OEM-partnere, for å samarbeide innen området forskning og utvikling

  • leverandører inkludert leverandører av utviklingstjenester og leverandører av teknologitjenester.

Overføringen av video, lyd og sensordata til våre samarbeidspartnere er gjenstand for kontraktsmessige sikkerhetstiltak og kan utelukkende brukes for formålene som er spesifisert av Polestar (dvs. for utviklingsformål i området delvis og fullt automatisert kjøring).

For å overholde aktuelle lover og forordninger for kvalitet og sikkerhet, deler vi også opplysningene dine med sertifiseringsorganer og myndigheter.

4. Overføring av dine personopplysninger

Vi bestreber oss på å behandle personopplysningene dine innenfor EU/EØS-området. Men dersom opplysningene behandles i land utenfor EU/EØS, sørger vi for at det samme høye beskyttelsesnivået gjelder for dine personopplysninger i samsvar med europeiske datasikkerhetsstandarder.

Institusjonene i EU har allerede etablert et passende nivå for datasikkerhet for bestemte land utenfor EU, som f.eks. Storbritannia, Canada, Sør-Korea og Sveits. Siden nivået for databeskyttelse er sammenlignbart, krever dataoverføring til disse landene ikke spesiell godkjenning og det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak.

Hvis du ønsker å se de spesielle sikkerhetstiltakene for overføring av data til andre land, kan du ta kontakt med oss gjennom kommunikasjonskanalene som er oppført nedenfor.

5. Dine rettigheter

Du har spesielle juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen når det gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysningene vi oppbevarer om deg, be om retting eller begrensning av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til annet selskap, be om at vi sletter dine opplysninger, og endelig kan du sende en klage til en datatilsynsmyndighet. I Sverige har du rett til å sende en klage til den svenske Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En liste med europeiske tilsynsmyndigheter finnes her.

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformasjon

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer ved å publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi sende en melding per e-post. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger.