Polestar bestreber seg på å sikre digital tilgjengelighet for alle.

Polestar bestreber seg på å sikre digital tilgjengelighet for alle.

Vi legger betydelig arbeid i å bruke Tilgjengelighetsretningslinjer for nettinnhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.1 Nivå AA som rettledning for å sikre at personer med funksjonshemninger skal være i stand til å bruke og ha glede av denne nettsiden på en selvstendig og lik måte.

Vi legger betydelig arbeid i å bruke Tilgjengelighetsretningslinjer for nettinnhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.1 Nivå AA som rettledning for å sikre at personer med funksjonshemninger skal være i stand til å bruke og ha glede av denne nettsiden på en selvstendig og lik måte.

Vi opplever likevel at ikke alle områder på nettsiden vår ennå er fullt tilgjengelige, men vi forbedrer nettsidens tilgjengelighetsfunksjoner. 

Vi opplever likevel at ikke alle områder på nettsiden vår ennå er fullt tilgjengelige, men vi forbedrer nettsidens tilgjengelighetsfunksjoner. 

Denne Erklæringen om tilgjengelighet angir vår nåværende Tilgjengelighetsstatus, og vi vil oppdatere denne Erklæringen etter hvert som vårt arbeid med overholdelse fortsetter.

Denne Erklæringen om tilgjengelighet angir vår nåværende Tilgjengelighetsstatus, og vi vil oppdatere denne Erklæringen etter hvert som vårt arbeid med overholdelse fortsetter.

Dette har vi gjort

Vi reviderer nettsiden vår jevnlig for å finne problemer og forbedre tilgjengeligheten. Vi har arbeidet sammen med en ekstern revisor og fokusert på å løse de mest kritiske problemene først. Vi bestreber oss på følge retningslinjene i WCAG 2.1 som er merkbare, gjennomførbare, forståelige og robuste, i alt vi gjør, og vår ambisjon er å overholde WCAG 2.1 nivå AA så langt det er mulig.

Vi reviderer nettsiden vår jevnlig for å finne problemer og forbedre tilgjengeligheten. Vi har arbeidet sammen med en ekstern revisor og fokusert på å løse de mest kritiske problemene først. Vi bestreber oss på følge retningslinjene i WCAG 2.1 som er merkbare, gjennomførbare, forståelige og robuste, i alt vi gjør, og vår ambisjon er å overholde WCAG 2.1 nivå AA så langt det er mulig.

Noen av våre nylige tilgjengelighetsforbedringer er:

Noen av våre nylige tilgjengelighetsforbedringer er:

 • Teknisk mulighet til å ha alternative tekster for bilder
 • Oppdateringer i overskriftstrukturen slik at overskriftene er tydelige og korrekt merket.
 • Klare indikasjoner for det synlige fokuset på nettsiden
 • Forbedringer i fane-rekkefølgen
 • Mulighet til å sette automatiske avspillingsvideoer på pause
 • Teknisk mulighet til å ha aria-etiketter på kontroller
 • Feilmeldinger på skjemasider
 • Landemerker for eksempel i bunntekster

Slik arbeider vi med tilgjengelighet

Målet vårt er å ha en nettside som er tilgjengelig for alle. For å oppnå dette kjører vi kontinuerlig testinger i løpet av utviklingen og utfører manuelle revisjoner flere ganger i året. For automatisert testing bruker vi HTML-validatorer, nettlesere og plugins for redigering.

Målet vårt er å ha en nettside som er tilgjengelig for alle. For å oppnå dette kjører vi kontinuerlig testinger i løpet av utviklingen og utfører manuelle revisjoner flere ganger i året. For automatisert testing bruker vi HTML-validatorer, nettlesere og plugins for redigering.

Vi støtter de to siste hovedversjonene av nettleserne Firefox, Microsoft Edge, Safari og Chrome.

Vi støtter de to siste hovedversjonene av nettleserne Firefox, Microsoft Edge, Safari og Chrome.

På tross av dette er vi oppmerksomme på at vi ikke godkjennes av alle tilgjengelige valideringsverktøy på nettet til enhver tid. Nedenfor ser du vår strategi for hvordan vi prøver å forbedre vår kundeopplevelse, men også en liste med alle kjente problemer som gjenstår å løse. Vi forventer at disse problemene skal bli løst i fremtidige oppdateringer med ny design av nettsiden, da disse er en del av restlisten for utvikling.

På tross av dette er vi oppmerksomme på at vi ikke godkjennes av alle tilgjengelige valideringsverktøy på nettet til enhver tid. Nedenfor ser du vår strategi for hvordan vi prøver å forbedre vår kundeopplevelse, men også en liste med alle kjente problemer som gjenstår å løse. Vi forventer at disse problemene skal bli løst i fremtidige oppdateringer med ny design av nettsiden, da disse er en del av restlisten for utvikling.

Slik forbedrer vi oss kontinuerlig

Vi identifiserer og dokumenterer kontinuerlig alle tilgjengelighetsproblemer som vi finner på nettsiden vår og prioriterer dem i henhold til den generelle påvirkningen de har for våre besøkende, men også basert på mengden av arbeid det krever for å løse dem. Problemer som har vesentlig påvirkning på nettsideopplevelsen sett fra et tilgjengelighetsperspektiv, behandles umiddelbart. Vi gjennomfører rimelige tiltak for å løse andre problemer i løpet av 6 måneder etter vår siste revisjon.

Vi identifiserer og dokumenterer kontinuerlig alle tilgjengelighetsproblemer som vi finner på nettsiden vår og prioriterer dem i henhold til den generelle påvirkningen de har for våre besøkende, men også basert på mengden av arbeid det krever for å løse dem. Problemer som har vesentlig påvirkning på nettsideopplevelsen sett fra et tilgjengelighetsperspektiv, behandles umiddelbart. Vi gjennomfører rimelige tiltak for å løse andre problemer i løpet av 6 måneder etter vår siste revisjon.

Hvis du oppdager noen tilgjengelighetsproblemer ved navigering på våre digitale eiendommer, ber vi om at du kontakter Polestar support på accessibility@polestar.com.

Hvis du oppdager noen tilgjengelighetsproblemer ved navigering på våre digitale eiendommer, ber vi om at du kontakter Polestar support på accessibility@polestar.com.

Du kan være trygg på at vi tar din tilbakemelding på største alvor og vil ta hensyn til den etter hvert som vi evaluerer måter å tilfredsstille alle kundene våre på.

Du kan være trygg på at vi tar din tilbakemelding på største alvor og vil ta hensyn til den etter hvert som vi evaluerer måter å tilfredsstille alle kundene våre på.

For informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, se Personvernmerknad.

For informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, se Personvernmerknad.

Målet vårt er å overholde WCAG 2.1 nivå AA i størst mulig grad. Nedenfor har vi dokumentert retningslinjene som vi fortsatt har under arbeid.

Målet vårt er å overholde WCAG 2.1 nivå AA i størst mulig grad. Nedenfor har vi dokumentert retningslinjene som vi fortsatt har under arbeid.

Retningslinje 1.1 Tekstalternativer
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Retningslinje 1.1 Tekstalternativer
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

 • Det finnes ikke alternative tekster på alle sider.
 • Alternative tekster finnes for det meste på engelsk, ikke på det lokale språket.

Retningslinje 1.2 Tidsbaserte medier

Retningslinje 1.2 Tidsbaserte medier

 • Teksting / alternative tekster mangler i en del videoer.
 • En del videoer mangler informasjon om at de er en dekorasjonsvideo.

Retningslinje 1.3 Tilpassbar
1.3.1 Info og relasjoner

Retningslinje 1.3 Tilpassbar
1.3.1 Info og relasjoner

 • Noen sider har ingen klar overskrift-struktur.
 • Noe unødvendig bruk av aria.

1.3.2 Meningsfull sekvens

1.3.2 Meningsfull sekvens

 • Dette brukes på de fleste sider, men det er noen få unntak.

1.3.5 Identifiser registreringsformål

1.3.5 Identifiser registreringsformål

 • Vi leverer ikke automatisk utfylling av informasjon i automatisk utfylte registreringsfelter.

Retningslinje 1.4 Kan skilles ut

Retningslinje 1.4 Kan skilles ut

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Noe av den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har ikke kontrastforhold på minst 4,5:1.

1.4.5 Bilder av tekst

1.4.5 Bilder av tekst

 • Noen bilder av tekst blir brukt på noen sider

1.4.11 Ikke-tekstkontrast

1.4.11 Ikke-tekstkontrast

 • Noen elementer har ikke fargekontrast på 3:1 i forhold til nærliggende farger.

Retningslinje 2.1 Tastatur tilgjengelig

Retningslinje 2.1 Tastatur tilgjengelig

2.1.1 Tastatur

2.1.1 Tastatur

 • De interne lenkene til samtykke til informasjonskapsler er ikke tilgjengelige via tastatur (tredjepartskomponent)
 • CAPTCHA finnes i skjemaet for å opprette en Polestar-ID (tredjepartsleverandør), men det finnes et alternativ for brukeren ved å kontakte Polestar support.
 • Det finnes noen skjemasider på nettstedet som ikke har tastaturfelle. De lar brukeren kommunisere med elementer utenfor skjemaet.

Retningslinje 2.2 Nok tid

Retningslinje 2.2 Nok tid

2.2.2 Pause, Stopp, Skjul

2.2.2 Pause, Stopp, Skjul

 • Noen videoer som har automatisk avspilling og sløyfekjøring, har ikke kontroller for avspilling eller pause.

Retningslinje 2.4 Navigerbar

Retningslinje 2.4 Navigerbar

2.4.1 Omgå blokker

2.4.1 Omgå blokker

 • Vi har ingen tilgjengelig mekanisme for å omgå blokker med innhold som gjentas på flere nettsider.

2.4.3 Fokusrekkefølge

2.4.3 Fokusrekkefølge

 • Noen sider trenger forbedringer på dette området.

2.4.4 Lenkeformål (i kontekst)

2.4.4 Lenkeformål (i kontekst)

 • Formålet med noen lenker kan ikke fastslås ut fra lenketeksten alene eller fra lenketeksten sammen med den programmessig fastsatte lenkekonteksten.

Retningslinje 2.5 Inndatamodaliteter

Retningslinje 2.5 Inndatamodaliteter

2.5.3 Etikett i navn

2.5.3 Etikett i navn

 • Alternative tekster mangler i noen tilfeller.

Retningslinje 3.3 Inndatahjelp

Retningslinje 3.3 Inndatahjelp

3.2.3 Konsistent navigering

3.2.3 Konsistent navigering

 • Navigeringspeker endrer lenker på tvers av forskjellige underdomener.

3.3.1 Feilidentifikasjon

3.3.1 Feilidentifikasjon

 • Forbedringer er nødvendig i feilmeldinger for brukere etter innsending av skjemaer.

Retningslinje 5. Samsvar

Retningslinje 5. Samsvar

5.2.5 Ikke-interferens

5.2.5 Ikke-interferens

 • De interne lenkene til samtykke til informasjonskapsler er ikke tilgjengelige via tastatur (tredjepartskomponent)

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring