• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Bergen

Bij het bergen wordt de auto met behulp van een ander voertuig weggesleept.

Roep professionele hulp in voor het bergen.

Bij bergen kan de auto op een bergingsvoertuig worden gesleept als de auto in de sleepstand staat. De auto kan ook direct op het bergingsvoertuig worden getild.

 Belangrijk

Let erop dat u de auto altijd bergt met alle vier de wielen op de laadvloer van het bergingsvoertuig.

 Waarschuwing

Zorg dat het gebied achter het bergingsvoertuig vrij blijft, terwijl de auto op het laadvloer wordt getrokken.