Privacyverklaring – Testauto's

20.11.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik van testauto's op testcircuits en openbare wegen. Polestar gebruikt de testauto's ten behoeve van het ontwikkelen, testen en certificeren van auto's en de functies ervan, waaronder assisted, connected, gedeeltelijk geautomatiseerde en autonome rijfuncties. Voor deze doeleinden gebruiken we onze herkenbaar gemarkeerde testauto's voor het registreren van gegevens van diverse sensoren, zoals videoregistratie van de omgeving van de auto en audioregistratie in de auto.

2. Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

Bij gebruik van testauto's op testcircuits en openbare wegen

DoeleindeHet verzamelen van gegevens is nodig ten behoeve het ontwikkelen, testen en certificeren van auto's en de functies ervan, waaronder assisted, connected, gedeeltelijk geautomatiseerde en autonome rijfuncties om te verzekeren dat auto's van Polestar voldoen aan de geldende kwaliteits- en verkeersveiligheidsnormen.
Categorieën van persoonsgegevens

Testvoertuigen zijn uitgerust met diverse sensoren (zoals radar, ultrasone sensor, GPS/lokalisatie), microfoons en videocamera's. De omgeving van het testvoertuig kan op video en in audiobestanden worden vastgelegd en bewaard voor latere analyse, en worden gecombineerd met de andere sensorgegevens. De opnames van individuele weggebruikers, kentekens of andere persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van deze video- en audio-opnames.

Wij wijzen u erop dat we niet geïnteresseerd zijn in het vastleggen van uw identiteit en het systeem ook niet voor dat doel is geconfigureerd, aangezien dat niet nodig is voor het ontwikkelen, testen en certificeren van auto's en de functies ervan, waaronder de assisted, connected, gedeeltelijk geautomatiseerde en autonome rijfuncties. Alle verkeersobjecten worden derhalve alleen gecategoriseerd als auto's, motoren, voetgangers, enz. De beelden worden niet gebruikt om de passerende voetgangers, de verschillende modellen auto's of hun bestuurders te identificeren.

Rechtsgrond

Onze gerechtvaardigde belangen (AVG, artikel 6.1 (f)) ten behoeve het ontwikkelen, testen en certificeren van auto's en de functies ervan, waaronder assisted, connected, gedeeltelijk geautomatiseerde en autonome rijfuncties om te verzekeren dat auto's van Polestar voldoen aan de geldende kwaliteits- en verkeersveiligheidsnormen.

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARINGDe gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van de testauto wordt bewaard zolang dat nodig is voor ontwikkel-, test- en certificeringsdoeleinden en in verband met maatregelen ter kwaliteitsborging, waaronder langetermijnmonitoring- en ontwikkelingsdoeleinden.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)Polestar Performance AB

3. Hoe wij uw persoonsgegevens verstrekken en aan wie

Ten behoeve van het ontwerp en de validatie van veilige en betrouwbare algoritmen voor de ontwikkeling van auto's en de functies ervan, waaronder de assisted, connected, gedeeltelijk geautomatiseerde en autonome rijfuncties, moeten we een grote hoeveelheid camera-, audio- en sensorgegevens analyseren. Om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten te waarborgen, delen we uw gegevens met onze samenwerkingspartners.

Tot onze samenwerkingspartners behoren:

  • OEM-partners, ten behoeve van samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

  • leveranciers, waaronder leveranciers van ontwikkelingsdiensten en technologieën.

De doorgifte van video-, audio- en sensorgegevens aan onze samenwerkingspartners is onderhevig aan contractuele waarborgen en deze kunnen strikt uitsluitend worden gebruikt voor de door Polestar aangegeven doeleinden (d.w.z. voor ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van gedeeltelijk en volledig geautomatiseerd rijden).

Om te voldoen aan de geldende kwaliteits- en veiligheidswetgeving delen we uw gegevens eveneens met certificeringsinstanties en autoriteiten.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

We streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. Indien gegevens echter in landen buiten de EU/EER worden verwerkt, verzekeren we dat hetzelfde hoge beschermingsniveau van toepassing is op uw persoonsgegevens overeenkomstig Europese normen voor gegevensbescherming.

De instellingen van de Europese Unie hebben al een adequaat niveau van gegevensbescherming voor bepaalde landen buiten de EU vastgesteld, zoals voor het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zuid-Korea en Zwitserland. Aangezien het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is, is voor doorgifte van gegevens naar deze landen geen specifieke goedkeuring of verdere waarborg vereist.

Indien u de specifieke waarborgen voor de doorgifte van gegevens naar andere landen wilt inzien, neemt u dan via een van de hieronder genoemde communicatiekanalen contact met ons op.

5. Uw rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, de gegevens die we over u hebben inzien, vragen om correctie of het beperken van de verwerking van uw gegevens, vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere entiteit, vragen of we uw gegevens wissen, en u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Zweden hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Zweedse privacytoezichthouder (IMY). Een lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten vindt u hier.

Gebruik dit webformulier om gebruik te maken van uw rechten. Als u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming, via de contactgegevens weergegeven op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096, postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. We informeren u over eventuele wijzigingen door de aangepaste privacyverklaring op de website te plaatsen. In het geval we aanzienlijke wijzigingen in onze privacyverklaring doorvoeren, sturen we u hierover per e-mail bericht. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt over de privacyverklaring of over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.