Þjónusta

1. Kynning

1.1.

Með „Þjónustu“ í þessum skilmálum er átt við þjónustu sem veitt er af Polestar eins og skilgreint er í hluta 2.1 hér að neðan („Þjónusta Polestar“) og/eða af utanaðkomandi fyrirtæki („Þriðju aðilar“ og „Þjónusta þriðju aðila“, hver um sig) sem hægt er að panta með Polestar ID eins og lýst er í hluta 3 hér að neðan, og sem inniheldur meðal annars tengda þjónustu, smáforrit og annan hugbúnað.

2. Notkunarkröfur

2.1.

Með því að haka í reit í rafræna samþykktarferlinu, staðfestir þú að þú hafir lesið þessa þjónustuskilmála („Skilmálar“) og samþykkt að bindandi samningur hefur verið gerður milli þín og Polestar Performance AB, sænskan lögaðila með skráningarnúmer fyrirtækis 556653-3096 og hlutdeildarfélög, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gothenburg, Svíþjóð (hér eftir kallað "Polestar" eða „við“, „okkur“ eða „okkar“) fyrir þjónustu sem við veitum eða gerum aðgengilegar á hverjum tíma.

2.2.

Þú getur aðeins notað þjónustu ef þú ert: (a) nógu gamall, (b) hæfur til að gera samning og (c) ekki verið bannað að nota þjónustu samkvæmt viðeigandi lögum.

2.3.

Þjónusta sem á einhvern hátt er tengd tilteknum Polestar bíl er aðeins leyfð til notkunar af aðalökumanni (eins og skilgreint er í þessum lið 2.3 hér að neðan) umrædds bíls, eða ef þú ert með skýrt og óvéfengjanlegt samþykki aðalökumanns fyrir notkun þjónustunnar. Ennfremur verður þú að vera aðalökumaðurinn eða hafa skýrt og óvéfengjanlegt samþykki aðalökumanns fyrir því að tengja þjónustuna við tiltekinn Polestar bíl eða aðra þjónustu. Aðalökumaður Polestar bíls er sá aðili sem hefur ráðstöfunarrétt yfir honum, notar hann varanlega sem farartæki og/eða er skráður umráðamaður bílsins hjá landsyfirvaldi (ef um slíkt er að ræða) ("Aðal ökumaður"). Aðalökumaðurinn er ekki endilega eigandi umrædds bíls. Til dæmis: Þegar Polestar bíll er leigður er leigutaki aðalökumaður umrædds bíls en leigufyrirtækið er eigandi en ekki aðalökumaður. Við gætum hvenær sem er kannað hvort þú sért aðalökumaðurinn eða hafir skýrt og óumdeilt samþykki aðalökumannsins eins og lýst er hér að framan.

2.4.

Allar tengingar sem gerðar eru á milli Polestar bíls og þjónustu eða á milli mismunandi þjónustu geta hvenær sem er verið gerðar óvirkar eins og lýst er í skjölunum (eins og skilgreint er í kafla 5 hér að neðan). Þér ber skylda til að slökkva á slíkum tenglum ef þú ert ekki lengur aðalökumaður bílsins eða hefur samþykki sem krafist er í lið 2.3 hér að ofan.

2.5.

Þjónustan getur verið mismunandi eftir gerð og árgerð Polestar bíls, landinu sem þú hefur búsetu í, þar sem Polestar bíllinn er skráður, hvar hann var seldur og hvar hann er notaður. Ef Polestar bíllinn er ekki búinn nauðsynlegum tæknilegum eiginleikum eða ef þú uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í þessum skilmálum og sérstökum skilmálum (eins og þeir eru skilgreindir í kafla 4 hér að neðan) fyrir tiltekna þjónustu, ber okkur ekki skylda til að veita þér þjónustuna.

2.6.

Þjónustan getur einnig verið breytileg eftir aðgangi þínum að ákveðnum tækjum (t.d. fartækjum eða tölvum með tilteknum hugbúnaði og stýrikerfum). Ef tækið þitt / tækin þín eru ekki búin nauðsynlegum tæknilegum eiginleikum eða uppfylla ekki kröfurnar sem settar eru fram í þessum skilmálum og sérstökum skilmálum (eins og þeir eru skilgreindir í kafla 4 hér að neðan) fyrir tiltekna þjónustu, er okkur ekki skylt að veita þér þjónustuna.

2.7.

Notkun þjónustunnar kann að krefjast internetaðgangs eða annarrar fjarskiptaþjónustu. Þessir skilmálar eiga ekki við um þá fjarskiptaþjónustu sem kann að vera nauðsynleg til að nota þjónustuna, en almennt gilda sérstakir samningar við fjarskiptaveituna þína. Fjarskiptaveitunni er heimilt að taka gjald fyrir notkun á fjarskiptaþjónustu sinni.

2.8.

Notkun á tiltekinni þjónustu kann að krefjast þess að þú greiðir gjald til að fá aðgang að henni, eins og lýst er nánar í öllum viðeigandi sérstökum skilmálum eða skjölunum. Notkun tiltekinnar þjónustu kann einnig að krefjast áskriftar að þjónustu.

2.9.

Ákveðna eiginleika sem veittir eru í þjónustunni má aðeins nota þegar þú ert með Polestar bílinn í sjónmáli eða ef þú ert á annan hátt viss um að hún sé örugg í notkun og án hættu á skaða á eignum eða fólki, eins og lýst er nánar í öllum viðeigandi sérstökum skilmálum eða skjölunum. Við ábyrgjumst ekki á nokkurn hátt að allir eiginleikar þjónustunnar séu viðeigandi, öruggir eða mögulegir í notkun á öllum stöðum, aðstæðum og kringumstæðum.

3. Polestar ID

3.1.

Notkun þjónustunnar krefst þess að þú hafir skráð Polestar ID. Polestar ID er einstakur, persónulegur og óframseljanlegur aðgangur þar sem við veitum þér aðgang að þjónustu innan vistkerfis Polestar. Þetta felur í sér bæði þjónustu Polestar og þjónustu þriðju aðila. Polestar ID og tengd virkni er þjónusta Polestar og fellur sem slík undir þessa skilmála. Notkun Polestar ID er ókeypis.

3.2.

Til að fá aðgang að ákveðinni þjónustu gætirðu þurft að tengja Polestar ID við einn eða fleiri Polestar bíla. Eins og fram kemur í kafla 2.3 hér að ofan kann að þurfa leyfi til að gera slíka tengingu.

3.3.

Þú getur fengið frekari upplýsingar um hvernig Polestar ID virkar og hvernig það er notað í skjölunum.

3.4.

Með því að skrá Polestar ID staðfestir þú að upplýsingarnar sem þú veittir okkur séu réttar og að Polestar ID sé búið til til notkunar í samræmi við þessa skilmála. Þú staðfestir einnig að við getum reitt okkur á þá staðreynd að við getum, þegar þess er krafist, tengt við Polestar ID-þjónustuna, haft samband við þig í tölvupóstfanginu sem þú gafst upp þegar þú skráðir Polestar ID. Við munum ekki nota þetta netfang til markaðssetningar nema við höfum beðið um sérstakt leyfi frá þér til þess.

4. Sérstakir skilmálar og skilyrði fyrir Polestar þjónustu og þjónustu þriðja aðila

4.1.

Fyrir tiltekna þjónustu kunna aðskildir skilmálar og/eða aðskildar þjónustulýsingar að eiga við, annað hvort frá okkur eða þriðja aðila ("Sérstakir skilmálar"). Sérstakir skilmálar Polestar verða alltaf að vísa til baka í þessa skilmála.

4.2.

Ef þessir skilmálar og sérstakir skilmálar Polestar stangast á skulu þeir síðarnefndu gilda. Ef þjónusta lýtur sérstökum skilmálum skal ekkert í þessum skilmálum túlkað þannig að það veiti þér rétt til að nota slíka þjónustu, en einnig verður að samþykkja sérstöku skilmálana áður en slíkur réttur er veittur.

4.3.

Hvað varðar þjónustu þriðju aðila er meginhlutverk okkar að bjóða þér upp á slíka þjónustu. Þú viðurkennir að þjónusta þriðja aðila gæti fallið undir sérstaka skilmála sem samið verður um milli þín og þriðja aðilans. Sem skilyrði fyrir því að nota þjónustu þriðja aðila gætir þú þurft að greiða gjöld og/eða samþykkja sérstaka skilmála þriðja aðila. Við tökum enga ábyrgð í tengslum við framboð eða virkni slíkrar þjónustu þriðja aðila eða vinnslu persónuupplýsinga innan slíkrar þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir einnig að vinnsla þriðja aðila á persónuupplýsingum þínum kann að vera háð sérstökum skilmálum þriðja aðila.

5. Skjöl

5.1.

Frekari upplýsingar, þar á meðal skilyrði og reglugerðir, um tiltekna þjónustu er að finna á ýmsum stöðum í vistkerfi Polestar, t.d. í handbókinni, á polestar.com/is-is/manual/, á polestar.com, í Polestar farsímaforritum, í Polestar bílnum þínum og/eða á næstu Polestar þjónustu ("Skjöl"). Vinsamlegast athugaðu að skjölin geta innihaldið lagalega skilmála og takmarkanir á því hvernig þú hefur rétt til að nota tiltekna þjónustu. Slíkir skilmálar og takmarkanir eru hluti af samningi milli þín og Polestar.

5.2.

Ef skjölin og þessir skilmálar eða sérstakir skilmálar stangast á skulu þeir síðarnefndu ráða. Ekkert í skjölunum skal túlka þannig að það veiti þér rétt til að nota tiltekna þjónustu.

6. Breytingar á skilmálum, sérstökum skilmálum og þjónustu

6.1.

Við kunnum öðru hverju að breyta þessum skilmálum eða sérstökum skilmálum Polestar. Breytingar verða tilkynntar þér með tölvupósti eða annars konar tilkynningu næst þegar þú skráir þig inn á Polestar-þjónustuna og verða birtar á polestar.com/is-is/legal/terms-conditions. Þú gætir þurft að samþykkja slíka breytta skilmála og/eða sérstaka skilmála Polestar áður en þú heldur áfram að nota Polestar þjónustuna.

6.2.

Við ætlum okkur að bjóða þér upp á gagnlega og uppfærða þjónustu og kunnum smám saman að bæta við eða fjarlægja þjónustu og virkni eða eiginleika þjónustunnar. Þú samþykkir að við getum hvenær sem er hætt, í heild eða að hluta, að veita eða veita aðgang að tiltekinni þjónustu, auk þess að breyta almennt þjónustunni eða aðgangi að henni. Ef þjónustu sem þú notar verður hætt eða breytt verulega verður þér tilkynnt um það með tölvupósti eða annars konar tilkynningu, næst þegar þú skráir þig inn á umrædda þjónustu, og það verður birt á polestar.com/is/legal/terms-conditions.

6.3.

Þú hefur alltaf rétt á því að hætta að nota þjónustu og rifta þessum skilmálum og sérstökum skilmálum Polestar í samræmi við það sem er tilgreint í hluta 17 að neðan ef þú samþykkir ekki breytingarnar á þessum skilmálum, sérstökum skilmálum Polestar og/eða þjónustunni sem slíkri.

7. Eigandaskipti/aðalökumaður Polestar bifreiðar

7.1.

Ef breyting verður á eignarhaldi og/eða breyting á aðalökumanni (ef hann er ekki eigandi) Polestar bíls verður þú tafarlaust að óvirkja alla þjónustu sem tengist umræddum Polestar bíl með því að nota "endurstilla í verksmiðjustillingar". Það fer eftir gerð og árgerð Polestar bílsins en þú gætir þurft að fara með bílinn til næstu Polestar þjónustu til að gera slíka endurstillingu. Ennfremur verður þú tafarlaust að afvirkja tenginguna á milli Polestar ID þíns og hins flutta Polestar, sem og allrar þjónustu og hvers kyns gagna henni tengdri. Frekari upplýsingar um hvernig á að gera þjónustuna óvirka er að finna í skjölunum. Þú getur líka beðið um aðstoð á næstu Polestar þjónustu.

7.2.

Ef við fáum vitneskju um eigendaskipti og/eða breytingar á aðalökumanni (ef hann er ekki eigandi) Polestar bíls með eitt eða fleiri Polestar ID tengd við hann, gætum við umsvifalaust lokað fyrir eða óvirkjað slíka tengla nema þú getir sýnt fram á að þú sért aðalökumaðurinn eða hafir skýrt og óvéfengjanlegt samþykki aðalökumanns til að halda áfram að nota Polestar ID auðkennið þitt í tengslum við Polestar bílinn. Að undanskildu því sem kann að vera krafist samkvæmt gildandi lögum, mun eigandi Polestar bíls eða aðalökumaður ekki hafa rétt til aðgangs að upplýsingum um fyrri eigendur, aðalökumenn eða Polestar ID sem áður voru tengd við Polestar bílinn.

8. Notkunartakmarkanir

8.1.

Þú getur ekki notað þjónustu í andstöðu við það sem er tekið fram í þessum skilmálum, sérstökum skilmálum eða skjölum.

8.2.

Þú mátt ekki nota þjónustuna á nokkurn hátt sem stangast á við gildandi lög eða reglugerðir, svo sem lög um hugverkarétt eða umferðarreglur. Notkun sem ógnar öryggi hvers kyns þjónustu sem og notkun sem getur skaðað eða truflað tæknilega innviði okkar eða þriðja aðila eða notkun annarra viðskiptavina á Polestar þjónustunni er einnig bönnuð. Ennfremur máttu ekki skaða, gera óvirka eða á nokkurn hátt skerða þjónustuna eða innleiða vírusa, "orma", spilliforrit, njósnaforrit, "trójuhesta" eða aðra skaðlega kóða eða forrit sem geta skaðað virkni þjónustunnar.

8.3.

Ef þú leyfir öðrum að nota þjónustuna viðurkennir þú og samþykkir að slík notkun er alfarið á þína ábyrgð. Þetta þýðir að brot slíks notanda á þessum skilmálum, öllum viðeigandi sérstökum skilmálum og/eða skjölunum verða talin brot af þinni hálfu.

8.4.

Notkun og/eða stofnun viðskiptaaðgangs, sem nauðsynlegur er fyrir notkun þjónustunnar, með því að nota falskt nafn eða með öðrum röngum upplýsingum, er bönnuð og getur einnig verið refsiverður verknaður.

8.5.

Ákveðin þjónusta kann að krefjast aðgangsorðs en í slíkum tilfellum verður þú að velja aðgangsorð sem aðrir eiga erfitt með að uppgötva. Við kunnum að gera kröfur um það sem telst nægilega öruggt lykilorð. Þú einn berð ábyrgð á að halda aðgangsorðinu þínu leyndu og mátt ekki opinbera það þriðja aðilum. Ef þig grunar að einhver þriðji aðili hafi fengið óheimilan aðgang að aðgangsorðinu þínu skaltu umsvifalaust breyta lykilorðinu. Ef þig grunar að einhver þriðji aðili hafi fengið óheimilan aðgang að einhverri Polestar-þjónustu í gegnum þitt Polestar ID skaltu hafa tafarlaust samband við þjónustuver okkar.

9. Leyfi notanda og hugverkaréttindi

9.1.

Öll hugverkaréttindi á og á efni í Polestar-þjónustunni (þar á meðal en takmarkast ekki við hugbúnað) eru í einkaeign okkar eða hlutdeildarfélaga okkar og/eða leyfisveitenda. Nema þessir skilmálar og/eða sérstakir skilmálar heimili annað, er þér ekki veittur neinn réttur á eða til slíkra hugverkaréttinda.

9.2.

Við veitum þér leyfi eða persónuleg afnot af efninu og hugbúnaðinum sem tengist Polestar-þjónustunni. Þetta leyfi, sem getur falið í sér hugverkaréttindi, er almennt og ekki framseljanlegt. Leyfið má aðeins nota í þeim tilgangi og í samræmi við notkunartakmarkanir sem tilgreindar eru í þessum skilmálum eða í viðeigandi sérstökum skilmálum.

9.3.

Nema lög heimili það máttu ekki bakþýða, vendismíða, reyna að leiða út frumkóðann, breyta eða búa til afleidd verk af hugbúnaðinum sem tengist þjónustunni og efni hennar. Brot á þessari takmörkun eða önnur brot á skilmálum þessa leyfis geta leitt til þess að hætt verði að veita þjónustuna, sem þýðir uppsögn þessara skilmála eða sérskilmála samkvæmt kafla 17 hér að neðan.

9.4.

Nema annað sé tekið fram eru vörumerki, myndmerki fyrirtækja, lénsheiti og tákn háð vörumerkjarétti okkar og leyfisveitanda okkar, og, ef við á, vörumerkjarétti þriðju aðila.

9.5.

Notkunarleyfi þitt rennur út þegar þessum skilmálum eða sérstökum skilmálum er rift af þér eða okkur í samræmi við hluta 17 hér að neðan.

10. Innihald notanda

Polestar gerir ekki tilkall til eignarréttar á neinu efni sem þú gerir aðgengilegt í gegnum þjónusturnar og ekkert í þessum skilmálum takmarkar nein réttindi þín til að nota slíkt efni. Hins vegar, með því að gera efni aðgengilegt í gegnum þjónustuna, veitir þú okkur og sérhverju hlutdeildarfélagi okkar almennt, framseljanlegt, undirnytjaleyfi, þóknanalaust leyfi á heimsvísu til að nota, afrita, breyta og dreifa slíku efni í tengslum við rekstur og veitingu þjónustunnar til þín og annarra viðskiptavina. Þú berð alla ábyrgð á öllu efni sem þú lætur í té í gegnum þjónustuna og skalt tryggja að þú hafir öll nauðsynleg réttindi til að veita þau leyfisréttindi sem lýst er í þessum 10. kafla.

11. Hlekkir á vefsíður eða hjálparefni þriðja aðila

Þjónustan kann að innihalda tengla á vefsíður eða tilföng þriðju aðila. Við bjóðum aðeins upp á þessa tengla til þæginda og erum ekki ábyrg fyrir efni, vörum eða þjónustu á eða í boði frá þessum vefsíðum eða tilföngum eða tenglum sem birtast á slíkum vefsvæðum. Ef einhver hlekkur er settur inn felur það ekki í sér stuðning okkar við síðuna. Notkun slíkra tengdra vefsíðna er á eigin ábyrgð. Þú viðurkennir að bera einn ábyrgð á og tekur alla áhættu sem stafar af, notkun þinni á vefsíðum eða tilföngum þriðja aðila.

12. Fyrirvari um ábyrgð

12.1.

Nema það sé tekið fram í þessum skilmálum, tökum hvorki við né nokkurt hlutdeildarfélag okkar nokkra ábyrgð gagnvart þér eða þriðja aðila sem hlýst af eða tengist tilhögun þjónustunnar né ábyrgð á hvers konar deilum, ágreiningi eða kröfum sem upp koma eða tengjast aðgerðum þínum eða aðgerðarleysi eða tilhögun þjónustunnar.

12.2.

Þjónustan og efnið er veitt í núverandi ástandi, án nokkurrar tryggingar. Án þess að takmarka ofangreint afsölum við okkur og hlutdeildarfélög okkar öllum ábyrgðum varðandi söluhæfi, hvort það sé viðeigandi í ákveðnum tilgangi, frelsi frá truflunum eða frelsi frá afskiptum, eða ábyrgðum sem verða til í tengslum við sölu eða notkun í viðskiptalegum tilgangi. Við ábyrgjumst ekki heldur né hlutdeildarfélög okkar að þjónustan eða efnið uppfylli kröfur þínar eða sé tiltækt óslitið, öruggt eða gallalaust. Hvorki við né hlutdeildarfélög okkar ábyrgjumst gæði, nákvæmni, tímabærni, sannsögli, heilleika eða áreiðanleika nokkurrar þjónustu eða efnis.

13. Takmörkun ábyrgðar

13.1.

Hvorki við né hlutdeildarfélög okkar erum ábyrg fyrir neinum tilfallandi, sérstökum eða lögskipuðum skaðabótum, refsibótum eða afleiddu tjóni þar á meðal hagnaðarmissi, gagnamissi eða missi viðskipavildar, truflun á þjónustu, tölvuskemmda eða kerfisbilunar, eða kostnaðar vegna staðgönguþjónustu sem hlýst af eða er veitt í sambandi við þessa skilmála eða vegna notkunar á eða vangetu til að nota þjónustuna eða innihald hennar, hvort sem það grundvallast á ábyrgð, samningi, skaðabótaskyldu broti (þar á meðal vanrækslu), skaðsemisábyrgð eða hvaða öðrum lagagrundvelli sem er, og hvort við eða hlutdeildarfélög okkar eða annar slíkur aðili hefur verið upplýstur um möguleikann á slíkum skemmdum eða hafi sýnt vanrækslu, og jafnvel þó að það takmarkaða úrræði sem er veitt hér hefur ekki sinnt tilgangi sínum. Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki útilokun eða takmörkun ábyrgðar fyrir einstakar skemmdir, því gæti takmörkunin hér að framan ekki átt við þig.

13.2.

Við erum ekki ábyrgir fyrir nokkrum tapi sem fer fram úr þeirri upphæð sem þú hefur greitt okkur fyrir notkun á þjónustu í 12 mánuði áður atvikið sem krafan er byggð á átti sér stað.

13.3.

Ofangreint á einnig við um allar ákvarðanir sem þú tekur eða aðgerða sem þú grípur til sem byggjast á þjónustunni. Við afsölum okkur ennfremur allri ábyrgð á að vernda tæki þín og kerfi gegn vírusum, "ormum", spilliforritum, njósnaforritum, "trójuhestum" og öðrum skaðlegum kóða eða forritum.

14. Viðbótarskilmálar fyrir smáforrit úr smáforritaverslun

14.1.

Ef þú hefur fengið aðgang eða halað niður þjónustu Polestar í gegnum smáforrit („Polestar App“) frá smáforritaverslun eða dreifingaraðila (eins og Apple Store, Google Play eða Amazon Appstore) (sem hvert um sig er „veitandi smáforrita“), þá staðfestir þú og samþykkir eftirfarandi.

14.2.

Þú samþykkir aðeins að nota þetta Polestar app í samræmi við það sem leyfilegt er í öllum notendaskilmálum sem smáforritsveitan gefur upp. Þar að auki hafa þessir skilmálar verið samþykktir á milli þín og okkar, en ekki við smáforritsveituna, og á sama hátt berum við aðeins ábyrgð á Polestar appinu. Þess vegna ber smáforritsveitan enga ábyrgð á að veita viðhalds- eða stuðningsþjónustu í tengslum við Polestar appið.

14.3.

Ef Polestar appið uppfyllir enga viðeigandi ábyrgð getur þú látið smáforritsveituna vita og fengið kaupverðið fyrir Polestar appið til baka. Að því marki sem gildandi lög leyfa ber smáforritaveitan enga aðra ábyrgð hvað varðar Polestar appið.

15. Almenn gagnavinnsla

15.1.

Persónuvernd þín og allra annarra viðskiptavina er okkur afar mikilvæg. Notkun þín á þjónustunni fellur undir persónuverndarstefnu Polestar. Meðal annars lýsir persónuverndarstefna Polestar, á almennu stigi, hvernig Polestar vinnur úr persónuupplýsingum viðskiptavina sinna, hvenær hægt er að afhenda þriðju aðilum slíkar upplýsingar og hvaða öryggisráðstafanir hafa verið gerðar varðandi gögnin.

15.2.

Sérstakar upplýsingar um gagnavinnslu í tengslum við aðra þjónustu en Polestar ID, sem lýst er í kafla 16 hér að neðan, má finna á polestar.com/legal. Hvað varðar slíka aðra þjónustu getur annar aðili en Polestar talist ábyrgðaraðili gagna. Í slíkum tilfellum er hægt að finna upplýsingar um hvaða aðili er viðkomandi ábyrgðaraðili gagna í persónuverndarstefnu Polestar eða í sérstökum upplýsingum sem vísað er til hér að ofan.

15.3.

Það er einnig sérstök lýsing á notkun persónuupplýsinga þinna fyrir markaðssetningu sem gætu þurft sérstakt leyfi frá þér samkvæmt persónuverndarstefnu Polestar þar sem upplýsingar um nauðsynleg samþykki er að finna.

16. Vinnsla persónuupplýsinga í sambandi við Polestar ID

16.1.

Ábyrgðaraðili gagna fyrir allar persónuupplýsingar sem er safnað og unnið úr í samband við Polestar ID er Polestar, 405 31 Gothenburg („Ábyrgðaraðili gagna“).

16.2.

Gögnin sem unnið er úr í sambandi við Polestar ID samanstanda af nafni þínu, tölvupóstfangi, dulkóðuðu lykilorði, samþykki þínu á þessum skilmálum og öllum öðrum gögnum sem þú gætir deilt með notkun á Polestar ID eða á annan hátt safnað með notkun á Polestar ID.

16.3.

Tilgangur vinnslunnar er að hafa umsjón með Polestar ID-reikningnum þínum. Unnið er úr gögnum í tengslum við Polestar ID til þess að geta veitt þér þá þjónustu sem samið er um í þessum skilmálum og sérstökum skilmálum. Þess vegna, til þess að við getum veitt þér þjónustuna, er vinnsla gagna þinna nauðsynleg.

16.4.

Ábyrgðaraðili gagna mun aldrei vinna úr gögnum þínum lengur en nauðsynlegt þykir fyrir viðeigandi markmið, en gögnin þín verða vistuð eins lengi og þú notar Polestar ID. Þegar þú lokar Polestar reikningi þínum, verður persónuupplýsingum þínum sem tengjast þínu Polestar ID eytt innan 30 daga, nema viðeigandi lög kveði á um að Polestar þurfi að geyma gögn þín í lengri tíma.

16.5.

Til viðbótar við upplýsingarnar sem tilgreindar eru í hluta 16 eru frekari upplýsingar varðandi vinnslu Polestar á persónuupplýsingum þínum í sambandi við Polestar ID þitt (þar á meðal tengiliðaupplýsingar fyrir Polestar og persónuverndarfulltrúa Polestar, upplýsingar varðandi rétt þinn og öryggisráðstafanir sem gripið er til til að verja gögnin þín) að finna í persónuverndarstefnu Polestar.

17. Skilmálar og riftun

17.1.

Þessir Skilmálar munu halda áfram að gilda þangað til að þeim er rift af þér eða okkur í samræmi við eftirfarandi.

17.2.

Þú getur hvenær sem er hætt að nota Þjónustu, en þessir Skilmálar munu þá ekki lengur gilda og þú munt ekki lengur bera skyldur eða eiga réttindi í samræmi við þessa Skilmála eða aðra viðeigandi Sérstaka Skilmála.

17.3.

Ef þú hættir að nota sérstaka skilmála, munu þessir skilmálar og sérstakir skilmálar vera áfram í gildi.

17.4.

Við áskiljum okkur rétt, varanlega eða tímabundið, til að hætta að veita þjónustuna og þar með varanlega eða tímabundið, rifta þessum skilmálum og/eða sérstökum skilmálum (i) vegna brots þíns, eða þegar við höfum rökstuddan grun um brot þitt, á þessum skilmálum og/eða sérstökum skilmálum, (ii) vegna ákvörðunar okkar að hætta að bjóða þjónustuna með núverandi sniði á heimsvísu eða innan ákveðins landsvæðis eða (iii) vegna annarrar svipaðrar viðskiptalegrar ástæðu sem við, af eigin geðþótta, teljum að sé réttmæt ástæða til að hætta að veita þjónustuna. Ef Polestar hefur hug á að hætta að veita þjónustu, verður þér tilkynnt um það innan hæfilegs tíma áður en þjónustunni er hætt.

17.5.

Með riftun þessara skilmála er öllum viðeigandi sérstökum skilmálum Polestar rift samtímis og þú mátt ekki lengur nota Polestar þjónustuna.

17.6.

Ef þessum skilmálum er rift mun slík riftun ekki hafa áhrif á ákvæði þessara skilmála, né sérstaka skilmála, sem vegna eðlis þeirra er ætlað að halda áfram að eiga við eftir slíka riftun.

18. Framsal

Hvorugur aðili má framselja réttindi sín eða skyldur samkvæmt þessum skilmálum eða sérstökum skilmálum til þriðja aðila án skriflegs samþykkis hins aðilans. Við getum hins vegar framselt réttindi og skyldur samkvæmt þessum skilmálum og/eða sérstökum skilmálum Polestar til hvaða fyrirtækis sem er innan Polestar.

19. Viðeigandi lög og varnarþing

Nema lög kveði á um annað skulu þessir skilmálar, sérhver Polestar-skilmáli, og sérhver notkun á Polestar-þjónustunni túlkuð í samræmi við og falla undir lög [Bretlands] án tillits til meginreglna um lagaskil. Eini vettvangurinn, fyrir allar kröfur vegna þessara skilmála og/eða sérstakra skilmála Polestar, skal, nema lög kveði á um annað vera dómstólar á svæðinu þar sem við erum með skráða skrifstofu okkar.