Nouto- ja toimituspalvelut

1. Soveltamisala ja osapuolten määritelmä

1.1

Nämä ehdot ("Ehdot") koskevat sinun ("asiakas", "sinä", "sinun") toimestasi tehtävää palvelun (alla määritetyn mukaisesti) käyttöä. Palvelun tarjoaa Polestar Automotive Finland Oy, rekisterinumero 3190838-8 ("Polestar", "me", "meidän"). Käyttämällä palvelua vahvistat, että olet lukenut ehdot ja hyväksyt ne.

1.2

Näitä ehtoja sovelletaan tarjottavaan nouto- ja toimituspalveluun tai uuden Polestar-auton oston yhteydessä tehtyyn huoltosopimukseen (esim. Polestar-huoltosopimus) sisältyvään nouto- ja toimituspalveluun. Näitä ehtoja ei siis sovelleta asiakkaan maksamaan nouto- ja toimituspalveluun.

1.3

Polestar varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaan. Suosittelemme siksi, että tutustut aina ehtoihin ennen uuden ostoksen tekemistä tai palvelun käyttöä.

2. Palvelun yleiskuva ja saatavuus

2.1

Nouto ja toimitus on Polestarin palvelu, jonka toteuttajana toimivat kolmannet osapuolet. Palvelu sisältää autosi noudon, sen viemisen valtuutettuun Polestar-korjaamoon ("korjaamo") ja toimituksen sinulle, kun korjaamo on saanut työn valmiiksi ("palvelu"). Noudon ja toimituksen ajankohta sovitaan kanssasi ennen palvelun toteuttamista.

Nouto- ja toimituspalvelun yhteydessä kuljettajamme yleensä ajaa autosi, sitä ei siis kuljeteta kuorma-autolla.

2.2

Nouto- ja toimituspalvelun saatavuus riippuu paikallisten palveluntarjoajien verkostosta ja kapasiteetista. Ota yhteys Polestar-tukeen saadaksesi tietoa palvelun tarjonnasta alueellasi.

3. Varaus

3.1

Nouto- ja toimitus varataan sen korjaamokäynnin varauksen yhteydessä, jota varten ne on tarkoitettu.

4. Asiakkaan velvoitteet palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi

4.1

Velvoitteesi koskien autosi tilaa, saatavuutta ja luovutusta ovat nouto- ja toimituspalvelun tarjoamisen edellytyksiä. Jos alla olevia velvoitteita ei täytetä, Polestar varaa oikeuden peruuttaa nouto- ja/tai toimitusyrityksen ja veloittaa sinulta lisäyrityksistä.

Polestar-autosi tila

Auton tulee olla tilassa, jossa nouto- ja toimituspalvelu voidaan suorittaa. Auton tulee esim. olla turvallinen ajoa varten, sillä ajaminen tulee olla laillista ja akun varaustaso tulee olla riittävä palvelua varten.

Saatavuus

Auton tulee olla saatavana noutoa varten sovitussa paikassa ja sovittuna aikana, ja sovittuun toimituspaikkaan tulee olla pääsy toimituksen ajankohtana. Esimerkkejä mahdollisista saatavuutta koskevista ongelmista ovat esimerkiksi autotallit ja portit.

Luovutus

Avaimen luovutusta edellyttävän noudon ja toimituksen kohdalla sinun tulee tavata kuljettaja huollon varauksen yhteydessä määritetyn aikaikkunan sisällä. Molempien osapuolten odotusajan minimoimiseksi saat ilmoituksia kuljettajan sijainnista joko tekstiviestitse tai Polestar-älypuhelinsovelluksen kautta. Varmistathan, että olet kirjautunut sisään ja että ilmoitukset sovelluksessa on kytketty päälle. Älypuhelinsovelluksen käyttöä voivat koskea myös muut ehdot, mukaan lukien "Yksityisyys", "Oikeudelliset asiat" ja "Evästeet". Luethan ne huolellisesti, koska ne sisältävät tärkeitä sinua koskevia ehtoja.

5. Verot ja maksut

5.1

Vastaat auton käyttöön liittyvistä maksuista, kuten tiemaksuista ja veroista. Kuljettajamme ajavat aina parasta reittiä joko käytettävän navigointipalvelun ohjeiden tai kuljettajan oman harkinnan ja alueen liikennetilannetta koskevan tietämyksen mukaan.

5.2

Olet vastuussa auton kuntoon (esim. renkaiden kuluminen) tai varusteisiin liittyvistä sakkomaksuista.

5.3

Noudon ja toimituksen yhteydessä tapahtuviin liikennesääntöjen rikkomuksiin liittyvistä sakkomaksuista vastaa se osapuoli, joka ajoi autoa kyseisen tilanteen ajankohtana.

6. Tietosuojaperiaatteet

6.1

Käyttämällä Polestarin palveluita hyväksyt Polestarin tietosuojaperiaatteet. Ne ovat saatavana tästä linkistä: https://www.polestar.com/privacy-policy. Luethan ne huolellisesti, koska ne sisältävät tärkeitä sinua koskevia ehtoja.

7. Peruutus ja ajankohdan vaihto

7.1

Varattu nouto ja toimitus tulee peruuttaa sen varauskanavan kautta, jota käytettiin alkuperäisen varauksen tekemiseen. Peruutuksista, ajankohdan muutoksista ja muista muutoksista voidaan periä maksu aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

7.2

Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt myös sen, että sinulla ei ole oikeutta peruuttaa jo suoritettua noutoa ja toimitusta.

7.3

Jos varatun noudon ja toimituksen ajankohtaa on vaihdettava, sinuun otetaan yhteyttä ensi tilassa uuden ajankohdan sopimiseksi.

8. Auton vakuutus

8.1

Polestarin nouto- ja toimituspalvelun palveluntarjoajan vakuutus kattaa auton sen ollessa palveluntarjoajan hallussa, ts. avaimen luovutuksesta avaimen palautukseen asti.

8.2

Olet vastuussa autoon jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista. Polestar ei vakuuta niitä, emmekä vastaa mistään autoon jätettyjen tavaroiden vahingoista, katoamisesta tai varkaudesta.

9. Vastuunrajoitus

9.1

Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään palveluun liittyvästä tai palvelun käytöstä tai sen käytön estymisestä aiheutuneesta vahingosta (ellei pakottava lainsäädäntö niin vaadi), mukaan lukien mm. palvelun suorittamatta jättäminen tai viive palvelun tarjoamisessa.

9.2

Polestar ei vastaa mistään sellaisista auton normaalista käytöstä aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat Polestarin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mukaan lukien mm. normaali kuluminen ja tiepalvelu vikatilanteen yhteydessä.

10. Force Majeure

10.1

Force majeure -tilanteissa, mukaan lukien mm. luonnonkatastrofit, sodat tai hallitusten asettamat rajoitukset, jotka ovat molempien osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kummallakaan osapuolella ei ole velvoitetta korvata toiselle osapuolelle mitään tappioita, vahinkoja tai kustannuksia.

11. Soveltuva laki ja valitukset

11.1

Ellei pakottava lainsäädäntö muuta vaadi, näihin ehtoihin sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa kauppasopimus on tehty, ja kyseisen maan toimivaltaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista ehtoja koskeva tai niihin liittyvä riita-asia, jota ei voida ratkaista osapuolten välisissä neuvotteluissa.

11.2

Jos olemme eri mieltä jostakin asiasta emmekä mielestäsi ole tarjonneet tyydyttävää ratkaisua otettuasi yhteyttä (https://www.polestar.com/fi/polestar-support) ja jos olet kuluttaja, voit olla yhteydessä Euroopan komission tarjoamaan Verkkovälitteinen riidanratkaisu-foorumiin (ODR). Suomalaiset kuluttajat voivat lisäksi viedä erimielisyyden Suomen kuluttajasuojalautakunnan ratkaistaviksi (ks. kuluttajariita.fi).