Tietosuojailmoitus – Testiautot

20.11.2023

1. Johdanto

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Polestar käsittelee henkilötietojasi käytettäessä testiautoja testiradoilla ja yleisillä teillä. Polestar käyttää testiautoja autojen ja niiden toimintojen kehittämiseen, testaamiseen ja sertifiointiin, mukaan lukien avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen toiminnot. Näitä tarkoituksia varten käytämme asianmukaisesti merkittyjä testiautojamme tallentaaksemme tietoja erilaisista antureista, mukaan lukien videokuvaa auton ympäristöstä ja äänitallenteita auton sisätiloista.

2. Milloin käsittelemme henkilötietojasi?

Testiautojen käyttö testiradoilla ja yleisillä teillä

TarkoitusTietojen kerääminen on tarpeen autojen ja niiden toimintojen kehittämistä, testausta ja sertifiointia varten, mukaan lukien avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen toiminnot, jotta voidaan varmistaa, että Polestar-autot täyttävät soveltuvat laatua ja liikenneturvallisuutta koskevat standardit.
Henkilötietokategoriat

Testiautot on varustettu erilaisilla antureilla (kuten tutkalla, ultraäänianturilla, GPS:llä/paikannuksella), mikrofoneilla ja videokameroilla. Testiautojen ympäristöstä voidaan tehdä video- ja äänitallenteita, jotka tallennetaan myöhempää analysointia varten ja yhdistetään muihin anturien antamiin tietoihin. Näihin video- ja äänitallenteisiin voi sisältyä yksittäisiä tienkäyttäjiä, rekisterikilpiä tai muita henkilötietoja.

Huomaa, että emme ole kiinnostuneita henkilöllisyytesi määrittämisestä, eikä järjestelmää ole konfiguroitu tätä tarkoitusta varten, koska se ei ole tarpeen autojen ja niiden toimintojen kehittämistä, testausta ja sertifiointia varten, mukaan lukien avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen ominaisuudet. Kaikki liikennekohteet luokitellaan siksi vain autoihin, moottoripyöriin, jalankulkijoihin jne. Kuvia ei käytetä ohikulkevien jalankulkijoiden, eri automallien tai niiden kuljettajien tunnistamiseen.

Oikeusperusta

Oikeutettu etumme (GDPR artikla 6.1 (f)) autojen ja niiden toimintojen kehittämiseksi, testaamiseksi ja sertifioimiseksi, mukaan lukien avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen toiminnot, jotta voidaan varmistaa, että Polestar-autot täyttävät soveltuvat laatua ja liikenneturvallisuutta koskevat standardit.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja siitä, miten tasapainotamme sinun etusi ja meidän etumme.

Tietojen säilyttäminenTestiauton käytön yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen kehitys-, testaus- ja sertifiointitarkoituksiin sekä laadunvarmistustoimenpiteiden yhteydessä, mukaan lukien pitkän aikavälin seuranta- ja kehittämistarkoitukset.
Rekisterinpitäjä(t)Polestar Performance AB

3. Miten luovutamme henkilötietojasi ja kenelle luovutamme niitä

Voidaksemme kehittää ja validoida turvallisia ja luotettavia algoritmeja autojen ja niiden toimintojen, kuten avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen toimintojen, kehittämistä varten meidän on analysoitava suuri määrä kamera-, ääni- ja anturidataa. Tulosten luotettavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi jaamme tietojasi yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa:

  • OEM-kumppanit, jotta voimme tehdä yhteistyötä tutkimuksen ja kehittämisen alueilla;

  • toimittajat, mukaan lukien kehittämispalvelujen tarjoajat ja teknologiapalvelujen tarjoajat.

Video-, ääni- ja anturitietojen siirtoon yhteistyökumppaneillemme sovelletaan sopimusperusteisia suojatoimenpiteitä, ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan Polestarin määrittämiin tarkoituksiin (eli osittain ja täysin automatisoidun ajamisen kehittämistarkoituksiin).

Noudattaaksemme soveltuvaa laatua ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä jaamme tietojasi myös sertifiointilaitosten ja viranomaisten kanssa.

4. Henkilötietojen siirtäminen

Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Jos tietoja kuitenkin käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, varmistamme, että henkilötietoihisi sovelletaan samaa korkeatasoista suojaa eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisesti.

Euroopan unionin toimielimet ovat jo vahvistaneet riittävän tietosuojan tason tietyille EU:n ulkopuolisille maille, kuten Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kanadalle, Etelä-Korealle ja Sveitsille. Koska tietosuojan taso on vertailukelpoinen, tietojen siirto näihin maihin ei vaadi erityistä hyväksyntää tai muita turvatoimia.

Jos haluat tutustua erityisiin turvatoimiin, jotka koskevat tietojen siirtoa muihin maihin, ota meihin yhteyttä jonkin alla luetellun viestintäkanavan kautta.

5. Oikeutesi

Sinulla on yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä erityisiä laillisia oikeuksia, jotka liittyvät käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa tietojesi käsittelyä, tutustua hallussamme oleviin tietoihin, pyytää tietojesi oikaisemista tai rajoittamista, pyytää, että tietosi siirretään toiselle taholle, pyytää, että poistamme tietosi, ja voit myös tehdä valituksen tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. Ruotsissa sinulla on oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojavalvontaviranomaiselle (IMY). Luettelo Euroopan valvontaviranomaisista on saatavilla tästä.

Voit käyttää oikeuksiasi käyttämällä tätä verkkolomaketta. Jos sinulla on muita henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme osoitteessa polestar.com/privacy-policy annettujen yhteystietojen avulla.

6. Yhteystiedot

Polestar Performance AB on ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096, postiosoite Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Ruotsi, ja käyntiosoite Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Muutokset Tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista julkaisemalla päivitetyn tietosuojailmoituksen verkkosivustolla. Jos teemme olennaisia muutoksia tietosuojailmoitukseemme, lähetämme ilmoituksen sähköpostitse. Kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.