Yhteystiedot oikeudellisia asioita koskevia tiedusteluja varten

Jos sinulla on kysyttävää koskien tietosuojaa, yksityisyyttä tai muita oikeudellisia asioita, käytä soveltuvia alla olevia yhteystietoja yhteydenottoa varten.

Rekisterinpitäjä

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka rekisteröintinumero on 556653-3096 ja rekisteröity osoite Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Ruotsi, on useimmiten Polestarin ("Polestar" tarkoittaa Polestar Performance AB:tä ja sen sidosyhteisöjä) keräämien ja käsittelemien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tarkempia henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjästä on henkilötietojen keräämisen yhteydessä esitetyssä ilmoituksessa.

Tietosuoja ja yksityisyys

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Polestarin käsittelemistä henkilötiedoista tai saadaksesi pääsyn tietoihin, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA.

Suoramarkkinointi tai muut oikeudelliset asiat

Ota muiden kuin tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevien oikeudellisten asioiden osalta yhteyttä sopimuskumppaniisi eli siihen organisaatioon, jonka kanssa olet sopinut Ehdoista:

Postiosoite:

Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons Väg 9
405 31 Göteborg
Ruotsi

Käyntiosoite, pääkonttori:

Polestarin pääkonttori
Assar Gabrielssons Väg 9
418 78 Göteborg

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksistasi Polestariin liittyen, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA. Ota muissa Polestariin liittyvissä tietosuojaa koskevissa asioissa yhteys:

Data Protection Officer
Polestar Assar Gabrielssons Väg 9
405 31 Göteborg
Ruotsi