Hakemisto

Polestar 2 - Autoa koskeva tietosuojailmoitus

01.11.2023

1. Johdanto

Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, miten Polestar ("me", "meidän") käsittelee auton tuottamia tietoja, kun käytät Polestar-autoa ja siihen liittyviä Polestarin ja sen kumppaneiden tarjoamia yhdistettyjä palveluja.

Meille on tärkeää, että toimimme läpinäkyvästi ja että saat tietoa siitä, miten käytämme henkilötietojasi. Tässä tietosuojailmoituksessa on tietoja auton eri ominaisuuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä, mutta et löydä täältä selitystä itse ominaisuuksista - katso sitä varten auton käyttöopasta. Tämä ilmoitus on etusijalla, jos ilmoituksen ja käyttöoppaan välillä on ristiriitaisuuksia henkilötietojen käsittelyn osalta. Tietojenkäsittelytoimien laajuus riippuu palveluista, joilla autosi on varustettu, ja palveluista, jotka aktivoit valintasi mukaan. Tässä ilmoituksessa kuvataan käsittelyä mahdollisimman laajasti. Jos sinulla on vanhemman mallin auto tai uutta mallia ei ole varustettu tietyllä ominaisuudella, kyseiseen ominaisuuteen liittyvää tietojen käsittelyä ei tapahdu.

Tämä tietosuojailmoitus ei kata seuraavia:

 • Internet-palvelun tarjoaminen autossasi, sen tarjoaa Polestarista riippumaton mobiiliverkko-operaattori.

 • Polestarin tarjoamat mobiilisovellukset, kuten Polestar App.

 • Google Automotive Services: Polestar 2:ssa on Google sisäänrakennettuna, mikä tarkoittaa, että infotainment-järjestelmä toimii Android Automotive -käyttöjärjestelmällä, ja se sisältää Googlen Automotive Services -palvelut (esim. Google-tili, Google Maps, Google Assistant ja Google Play Store). Infotainment-järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden kirjautua sisään Google-tilillä. Näissä tilanteissa Google on vastuussa oleva rekisterinpitäjä, eikä Polestar osallistu henkilötietojesi käsittelyyn. Lisätietoja on Googlen tietosuojakäytännössä. Google Automotive Services - palveluiden käyttöön sovelletaan lisäksi Googlen käyttöehtoja ja Google Mapsin käyttöehtoja.

 • Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut autossa: Google Play Storessa saatavilla olevat ominaisuudet ovat riippumattomien toimittajien tarjoamia, samalla tavalla kuin älypuhelimissa. Kun yhdistät autosi kolmannen osapuolen sovellukseen, henkilötietosi ja autoosi liittyvät tiedot siirretään sovelluksen tarjoavalle kolmannelle osapuolelle, jotta yhteys ja kolmannen osapuolen palvelun käyttö on mahdollista. Katso lisätietoja erillisten palveluntarjoajien omista ehdoista ja tietosuojaperiaatteista.

 • Auton tietoihin perustuvat kolmansien osapuolten lisäarvopalvelut (esimerkiksi ajamiseen perustuva vakuutus).

2. Missä tilanteissa henkilötietojasi käsitellään?

2.1 Yleiskatsaus

Tästä osiosta löydät tietoa siitä, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin, mikä on käsittelyn oikeusperusta, kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi ja kuka on vastuussa kustakin käsittelytarkoituksesta. Voimme käsitellä henkilötietojasi samanaikaisesti useita tarkoituksia varten. Käsittelytoimintoja koskevat tiedot on jaettu seuraaviin osioihin:

 • 1.

  Liikenneturvallisuus ja liikkuvuuden hallinta: auton toiminnot, jotka antavat tietoa tieolosuhteista ja varoittavat ulkoisista vaaroista, kuten yhdistetty turvallisuus ja liikennemerkkitiedot; sisäiset reaktiot, kuten hätäpalvelut (eCall), tienvarsipalvelu; ja onnettomuustutkintalaitteet, kuten Event Data Recorder (auton "musta laatikko") ja aktiivinen turvallisuustietojen tallennin. Lue lisää.

 • 2.

  Ylläpito ja korjaus: ohjelmistopäivityksiin ja vikailmoitusominaisuuksiin liittyvät käsittelytoimet. Lue lisää.

 • 3.

  Polestar Connect ja Polestar-sovellukset autossa: sellaisten auton tietojen käsittely, jotka ovat tarpeen Polestar-sovelluksessa saatavilla olevien auton etäominaisuuksien käyttöön ottamiseksi ja Polestarin sovellusten, kuten Range-sovelluksen, Performance-sovelluksen ja Air Quality -sovelluksen, aktivoimiseksi autossa. Lue lisää.

 • 4.

  Yhteydenotot sinuun: autoon liittyvää asiakaspalvelua varten tarvittavat käsittelytoimet. Lue lisää.

 • 5.

  Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: käsittelytoimet, jotka ovat välttämättömiä liiketoimintamme, järjestelmiemme, tuotteidemme ja palveluidemme jatkuvassa kehittämistyössä. Lue lisää.

 • 6.

  Lakisääteiset velvoitteet ja vapaaehtoiset sitoumukset sekä vaatimusten, riitojen, valvonnan jne. yhteydessä tarvittavat toimet, käsittelytoimet, jotka ovat tarpeen päästöraportointia, tietoturvauhkien seurantaa tai tuotevalmistajien velvoitteiden hoitamista varten mm. takaisinkutsujen, reklamaatioiden ja takuiden osalta, oston peruuttaminen ja muut valitukset, rekisteröidyn esittämät pyynnöt, henkilötietorikkomukset ja niiden valvonta, riita-asiat, kirjanpito, tietojen siirto yrityskauppojen yhteydessä sekä henkilötietojen jakaminen viranomaisten kanssa. Lue lisää.

3. Mistä saamme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietojasi pääasiassa suoraan autostasi, mutta joissakin tapauksissa keräämme henkilötietoja myös muista lähteistä, nimittäin silloin, kun:

 • autollesi tehdään huoltotoimenpiteitä: keräämme tietoja Polestar service point -pisteessä tehdyistä huoltotoimenpiteistä.

 • olet yhteydessä asiakaspalveluumme (esim. asiakaspalvelu; asiakastuki): saamme tietoja esimerkiksi tienvarsipalvelua koskevan pyynnön yhteydessä.

 • vastaanotamme puolestasi pyynnön joltakin Polestarin tytäryhtiöltä.

 • meidän on tarkistettava rekisteröidyn omistajan henkilöllisyys viranomaisilta (kuljettaja- ja ajoneuvolupavirasto) takaisinkutsuasioissa: keräämme nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi viranomaiselta.

 • saamme ajoneuvon rekisteröidyltä omistajalta omistajanvaihdosta koskevan pyynnön: keräämme rekisteröidyltä omistajalta uuden omistajan sähköpostiosoitteen.

4. Henkilötietojesi luovuttaminen

4.1 Kuinka ja kenelle henkilötietojasi luovutetaan

Voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme ja noudattaaksemme lakeja ja määräyksiä, meidän on jaettava henkilötietojasi muiden tahojen kanssa, mukaan lukien Polestar-konserniin kuuluvat muut yritykset ja kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä liiketoimintamme eri osa-alueilla ja auttavat meitä tarjoamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Vastaanottajaryhmät on lueteltu alla.

 • Polestarin tytäryhtiöt;

 • Polestarin palveluntarjoajat: käytämme palveluilta tarjotessamme apunamme muita tahoja (esim. IT-palveluntarjoajat, jotka vastaavat IT-ratkaisujemme ylläpidosta ja teknisestä tuesta; posti- ja viestipalvelut; pankit ja maksupalveluiden tarjoajat; analytiikkapalveluiden tarjoajat). Niillä on pääsy tietoihisi siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen näiden tehtävien suorittamiseksi puolestamme, ja ne ovat velvollisia olemaan luovuttamatta tai käyttämättä niitä muihin tarkoituksiin;

 • Muiden tarjoamat palvelut: voit yhdistää autosi muiden tarjoamiin palveluihin, esimerkiksi autoon asennettavien sovellusten tai mobiilisovellusten ja sosiaalisen median palveluntarjoajien palveluihin;

 • Viranomaiset: saatamme joutua luovuttamaan tietojasi, kun katsomme, että laki edellyttää sitä tai kun se auttaa suojelemaan sinun, meidän tai muiden oikeuksia ja turvallisuutta. Saamme silloin tällöin lainvalvontaviranomaisilta (esim. poliisilta, tulliviranomaisilta) pyyntöjä toimittaa erityyppisiä Polestar-autoihin liittyviä tietoja;

 • Yhteistyökumppanit, kuten Volvo Car Corporation, korjaamot ja huoltopisteet, rahoitus- ja leasing-yhtiöt, vakuutusyhtiöt, ajoneuvojen latauspalvelut, lakimiehet, mainostoimistot/yritykset ja markkinatutkimusyritykset; ja

 • Sosiaalisen median alustojen tarjoajat.

4.2 Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA-alueen ulkopuolella

Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi EU:ssa/ETA-alueella. Henkilötietojasi siirretään kuitenkin EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle joissakin tilanteissa. Tietojasi voidaan luovuttaa esimerkiksi EU:n/ETA-alueen ulkopuolella toimivalle liikekumppanille tai alihankkijalle.  

Siirrämme henkilötietoja seuraaviin EU:n/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin: Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

Varmistamme aina, että henkilötietoihin sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojan tasoa silloinkin, kun tiedot siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. EU:n komissio on päättänyt, että Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa riittävän tietosuojan tason (tietosuoja-asetuksen 45 artikla), mutta Yhdysvaltoihin suuntautuvien siirtojen osalta käytämme tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita kaikkien asiaan liittyvien kolmansien osapuolten kanssa (tietosuoja-asetuksen 46 artikla). Lisäksi toteutamme tarvittaessa muita teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, kuten tietojen salauksen (TLS) ja pseudonymisoinnin. 

5. Oikeutesi

Alla on luettelo henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, täytä mä verkkolomake tai ota meihin yhteyttä muulla tavoin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä tai haluat tehdä siitä valituksen, ilmoitathan meille, niin yritämme auttaa. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle asuin- tai työskentelymaassasi tai maassa, jossa uskot loukkauksen tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Ruotsissa Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

5.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja jäljennös niistä

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on myös oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös kaikista henkilötiedoistasi, joita käsittelemme. 

Jos olet kiinnostunut tietyistä tiedoista, ilmoitathan siitä pyynnössäsi. Voit esimerkiksi määrittää, minkä tyyppisistä tiedoista olet kiinnostunut (esimerkiksi meillä olevat yhteystietosi) tai miltä ajanjaksolta haluat tietoja. 

5.2 Oikeus virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen oikaisemiseen, päivittämiseen tai täydentämiseen

Jos keräämämme henkilötiedot sinusta ovat epätarkkoja tai virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennettyä muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 

Kun olemme oikaisseet tai täydentäneet henkilötietosi, ilmoitamme päivityksestä vastaanottajille, joille olemme luovuttaneet henkilötietojasi (tarvittaessa), mikäli se ei ole mahdotonta tai liian vaivalloista. Ilmoitamme myös tietysti pyynnöstäsi, keille henkilötietojasi on luovutettu. 

Jos pyydät tietojesi oikaisua, sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä niiden paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi.  

5.3 Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy: 

 • 1.

  henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin 

 • 2.

  peruutat suostumuksesi eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta (soveltuvin osin) 

 • 3.

  henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten ja perut suostumuksesi siihen 

 • 4.

  vastustat käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme, emmekä voi osoittaa käsittelylle perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi sinun etusi ja oikeutesi 

 • 5.

  henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

 • 6.

  henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Jos poistamme henkilötiedot pyynnöstäsi, ilmoitamme tästä myös vastaanottajille, joille henkilötietojasi on luovutettu (soveltuvin osin), mikäli se ei ole mahdotonta tai liian vaivalloista. Ilmoitamme myös pyynnöstäsi, keille henkilötietojasi on luovutettu. 

5.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutetun etumme toteuttamiseen. Jos vastustat käsittelyä, arvioimme tilanteesi perusteella, syrjäyttääkö meidän etumme henkilötietojen käsittelyyn sinun etusi ja oikeutesi siihen, ettei henkilötietoja käsitellä kyseistä tarkoitusta varten. Jos emme pysty esittämään huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää sinun etusi, lopetamme niiden henkilötietojen käsittelyn, joiden käsittelyä vastustat, paitsi jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, sinulla on myös oikeus vaatia meitä rajoittamaan käsittelyä asian tutkinnan ajaksi.  

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten ja perua suostumuksesi suoramarkkinointiin.  

5.5 Oikeus perua suostumuksesi

Sinulla on milloin tahansa oikeus perua suostumuksesi tiettyyn henkilötietojesi käsittelyyn. Voit perua suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä

Peruminen ei vaikuta aiemmin tehtyyn käsittelyyn.  

5.6 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rajoittaminen tarkoittaa tietojen merkitsemistä siten, että niitä saa käsitellä vain tiettyjä rajoitettuja tarkoituksia varten. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen koskee seuraavia tilanteita: 

 • 1.

  Uskot, että henkilötiedot ovat virheellisiä/epätarkkoja, ja olet pyytänyt niiden oikaisemista. Tällöin voit myös pyytää, että rajoitamme tietojen käsittelyä siksi aikaa, kun varmistamme niiden paikkansapitävyyden. 

 • 2.

  Käsittely on lainvastaista, mutta et vaadi henkilötietojen poistamista. 

 • 3.

  Emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 • 4.

  Vastustat henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voit myös pyytää, että rajoitamme tietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme sinun perusteesi. 

Vaikka olisit pyytänyt meitä rajoittamaan tietojesi käyttöä, meillä on oikeus säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä niitä suostumuksellasi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös tärkeään yleiseen etuun liittyvistä syistä. 

Ilmoitamme sinulle, kun rajoitus umpeutuu. 

Jos rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, ilmoitamme tästä myös vastaanottajille, joille henkilötietojasi on luovutettu (soveltuvin osin), mikäli se ei ole mahdotonta tai liian vaivalloista. Ilmoitamme myös pyynnöstäsi, keille henkilötietojasi on luovutettu. 

5.7 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos käsittely perustuu suostumukseesi tai väliseemme sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (”oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen”). 

6. Yhteystiedot

Polestar Performance AB on niiden rekisteröityjen ensisijainen yhteyshenkilö, jotka haluavat käyttää oikeuksiaan, ja päävastuullinen henkilötietojen käsittelyä koskevien tietojen antamisesta rekisteröidyille silloin, kun rekisterinpitäjänä on Polestar-konserniin kuuluva yritys. Sinulla on ilman muuta oikeus käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi jokaisen tässä käytännössä mainitun rekisterinpitäjän suhteen. 

Kunkin rekisterinpitäjän yritys- ja yhteystiedot on lueteltu alla. 

Polestar Performance AB on ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yritysrekisterinumero on 556653-3096, postiosoite Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sweden ja käyntiosoite Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.  

Polestar Automotive Finland Oy on suomalainen oikeushenkilö, jonka y-tunnus on 3190838-8 ja osoite C/O Volvo Car Finland Oy, Taivaltie 1, 01610 Vantaa. Polestar Automotive Finland Oy vastaa yhteisrekisterinpitäjänä yleisesti markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteista sekä markkinakohtaisista palveluista omalla markkina-alueellaan. 

Polestar on nimittänyt Polestar-konserniin tietosuojavastaavan, joka on tavoitettavissa sähköpostitse tai postitse seuraavasti: 

 • Sähköpostiosoite: [email protected] 

 • Postiosoite: Polestar Performance AB, Attention: Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Sweden 

Prominate Ltd., Yhdistyneen kuningaskunnan oikeushenkilö, jonka yritysrekisterinumero on 07795532 ja osoite 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, United Kingdom. 

7. Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista julkaisemalla päivitetyn tietosuojailmoituksen verkkosivuillamme (mukaan lukien selvennykset päivityksistä). Jos teemme tietosuojailmoitukseemme olennaisia muutoksia, lähetämme ilmoituksen sähköpostitse. Kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Pysy ajan tasalla uusimmista Polestar-uutisista

Uutiskirjeemme on tiivis kooste Polestarin viimeisimmistä uutisista, tapahtumista, tuotetiedoista, yhteistyöhankkeista ja muista asioista. Jos haluat pysyä ajan tasalla, täytä tietosi ja noudata ohjeita tilauksen vahvistamiseksi.

Tilaa
Polestar © 2023 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus
Vaihda sijainti: