• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Temperaturovervågning af ladekabel

For at bilens batteri kan oplades sikkert hver gang1, har ladekablets kontrolenhed og stikkontakt indbyggede overvågningsanordninger for temperaturen.

Temperaturovervågningen sker dels i kontrolenheden og dels i stikkontakten.

Overvågning i kontrolenheden

Opladningen afbrydes, hvis temperaturen i kontrolenheden bliver for høj. Dette er for at beskytte elektronikken. Det kan f.eks. forekomme ved høj udetemperatur og/eller kraftigt sollys direkte på kontrolenheden.

Overvågning i stikkontakten

Hvis temperaturen i strømkilden, som ladekablet er tilsluttet, bliver for høj, reduceres ladestrømmen. Hvis temperaturen overstiger en kritisk grænse, afbrydes opladningen helt.

 Vigtigt

Hvis temperaturovervågningen gentagne gange automatisk har sænket ladestrømmen, og opladningen er blevet afbrudt, skal årsagen til overophedningen analyseres og løses.

 Vigtigt

Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere eller afbryde opladningen af højspændingsbatteriet.

 Vigtigt

Hvis opladningen ofte afbrydes utilsigtet, bør ladekablet og bilens opladningssystem kontrolleres af en uddannet og kvalificeret Polestar-servicetekniker. Stikkontakten bør også kontrolleres af en autoriseret elektriker.
  1. 1 Beregnet til opladning med mode 2-ladekabel.