• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Opladning af højspændingsbatteri

Opladning i bilens midterdisplay

Fra midterdisplayet er det muligt at indstille ladeniveauet, låse ladekablet op og indstille strømstyrken.

Opladningsstatus på førerdisplayet

På førerdisplayet vises status for opladningen med både billede og tekst. Oplysningerne vises, så længe førerdisplayet er tændt.

Opladningsstatus i bilens ladestik

LED-lampen i bilens ladestik viser aktuel status for igangværende opladning. I tabellen nedenfor forklares LED-lampens forskellige farver.

Generelt om ladekabler

Ved vekselstrømsopladning anvendes et mode 3-ladekabel. Visse ladestationer har et fast ladekabel mens andre kræver, at man tilslutter sit eget eller bilens eget kabel.

Jordfejlsafbryder i ladekabel

Ladekablets kontrolenhed har en indbygget fejlstrømsafbryder, der beskytter bilen og brugeren mod elektrisk stød forårsaget af systemfejl.

Opladningsstatus i ladekablets kontrolenhed

LED-lampen på ladekablets kontrolenhed viser status for igangværende opladning samt status efter afsluttet opladning.

Temperaturovervågning af ladekabel

For at bilens batteri kan oplades sikkert hver gang, har ladekablets kontrolenhed og stikkontakt indbyggede overvågningsanordninger for temperaturen.

Oplade elbil via stikkontakt

Hvis der ikke er andre muligheder, kan bilen oplades via en stikkontakt.

Oplade elbil

Oplad bilen via ladestation hjemme eller via en offentlig ladestation.

Afslutte opladning af elbil

Afslut opladning når som helst ved at trykke på knappen ved siden af ladestikket eller via knappen på midterdisplayet.

Symboler og meddelelser vedrørende eldrift på førerdisplay

Hvis der skulle opstå en fejl med bilens eldrift, vises et symbol og en meddelelse på førerdisplayet. Her er nogle eksempler.

Ladetid

Nedenstående opladningstider er omtrentlige og gælder, når klimatisering eller anden last ikke påvirker opladningen. Ladetiden kan også variere efter batteriets størrelse. Hvis det virker, som om opladningstiden er længere, bør dette undersøges.