• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Opladning i bilens midterdisplay

Fra midterdisplayet er det muligt at indstille ladeniveauet, låse ladekablet op og indstille strømstyrken.

Indstil opladningsgrænse

PS2- 2007- iCup charge status
  1. PS-Icon circle 1Batteriets aktuelle ladeniveau.
  2. PS-Icon circle 2Swipe for at indstille det ønskede ladeniveau. Opladningsgrænse - Swipe for at indstille grænse for, ved hvilken opladningshastighed, opladningen skal afsluttes. Indstillet værdi forbliver den samme, til den ændres igen i midterdisplayet.

 Vigtigt

Følg anbefalingerne vedrørende håndteringen af højspændingsbatteriet for at optimere dets levetid og ydeevne.

Skemalægge opladning

Ved opladning med vekselstrøm er det muligt at skemalægge opladning og angive start- og stoptidspunkter for, hvornår der skal oplades. Skemalægningen gentages derefter automatisk samme tid hver dag.

PS2-23w46-Scheduled charging overview

Vælg OpladningIndstil timer i midterdisplayet og aktivér derefter skemalægningen ved Planlæg. Træk i håndtaget for at indstille ønsket start- og stoptid for opladningen.

Deaktiver skemalægningen af opladning med håndtaget ved Planlæg opladning.

Oplåsning af ladekabel

Tryk på PS2- 2007- Charging unlock cable CSD i midterdisplayet for at låse ladekablet og afbryde igangværende opladning.

Indstilling af strømstyrke

Ved opladning med vekselstrøm1 er det muligt at indstille strømstyrken. Tryk på + for at øge strømstyrken eller - for at reducere strømstyrken2.

 Note

Strømstyrken kan begrænses af ladestationen eller ladekablet. Det er ikke garanteret, at bilen kan lade med den angivne strømstyrke, hvis den er højere end det, ladestationen eller ladekablet tillader.
  1. 1 Vedrører opladning via ladestation (mode 3) og opladning via vægudtag (mode 2).
  2. 2 Indstillet strømstyrke gælder pr. fase fra vekselstrømkilden.