• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tilslutte en telefon til bilen

Tilslut en telefon til bilen med Bluetooth for f.eks. at ringe, sende og modtage sms'er og afspille medier.

Søg telefon fra bil

Aktiver Bluetooth på telefonen, og kontroller i indstillingerne, at telefonen er synlig for andre enheder.
Hvis der ikke allerede er tilsluttet en telefon, skal du trykke på PS2-2222-adding phone symbol. Ellers skal du gå til appvisningen PS2_2007_App view symbol, indstillinger PS2_2007_Settings symbol, og tryk på Bluetooth. Hvis telefonen ikke allerede står på listen i1, skal du vælge Par ny enhed.
Tilgængelige Bluetooth-enheder vises. Listen opdateres, efterhånden som nye enheder findes.
Tryk på navnet på den telefon, der skal forbindes.
Kontrollér, at den angivne nummerkode i bilen stemmer overens med den i telefonen og bekræft, hvis det er tilfældet.
Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.
Telefonen tilsluttes som standard til både medier og telefoni2.
Tryk på Udført.

 Note

  • I nogle telefoner skal beskedfunktionen aktiveres.
  • Hvis kontakter og meddelelser ikke vises i bilen, selvom funktionen er aktiveret, skal du frakoble telefonen og tilslutte den igen.
  • Ikke alle telefoner er fuldt kompatible og kan i givet fald ikke vise kontakter og meddelelser i bilen.

 Note

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.
  1. 1 De telefoner, som tidligere har været tilsluttet, kan ses direkte under Bluetooth og kan så vælges dér.
  2. 2 Hvis telefonen tilsluttes som både telefoni- og medieenhed, kan der senere skiftes mellem telefoni og medier, f.eks. hvis en passager vil bruge sin telefon som medieenhed og afspille musik.