• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Betjene rudehejs

Med kontrolpanelet i førerdøren kan alle rudehejs betjenes – med kontrolpanelet i passagerdøren betjenes alene vinduet i passagerdøren.

Rudehejsene er udstyret med klemmesikring. Hvis der er et problem med klemmesikringen, kan man forsøge sig med en genindstillingssekvens.

 Advarsel

Børn, andre passagerer eller genstande kan komme i klemme i bevægelige dele.

  • Bevæg altid ruderne under opsyn.
  • Lad ikke børn lege med betjeningsknapperne.
  • Efterlad aldrig et barn alene i bilen.
  • Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene ved at fjerne alle nøgler fra bilen, når du forlader førersædet. Vær opmærksom på, at hvis bilens software er opdateret til version 2.11 eller senere, kan rudehejsene aktiveres igen enten via midterdisplayet, eller når der sætter sig en person i førersædet, også selv om nøglerne ikke befinder sig i bilen.
  • Stik aldrig genstande eller legemsdele ud gennem ruder, selvom bilens elsystem er slået helt fra.
PS2-2007-Driver door control panel - operating
Betjening af rudehejs
  1. PS-Icon arrow 1Betjening uden automatik. Før en af knapperne let op eller ned. Rudehejsene bevæger sig op eller ned, så længe knappen holdes i stillingen.
  2. PS-Icon arrow 2Betjening med automatik. Før en af knapperne op elle ned til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig automatisk til sin endestilling.

Rudehejsene kan betjenes, så længe sædeføleren registrerer, at førersædet er optaget, og at der findes en nøgle i bilen. Der kan kun manøvreres én knap ad gangen.

 Note

En måde at reducere den pulserende vindstøj, når de bageste ruder er åbne, er at åbne de forreste ruder lidt.

 Note

Ruderne kan ikke åbnes ved hastigheder over ca. 180 km/t (ca. 112 mph), men de kan lukkes.

Det er altid førerens ansvar at følge de gældende færdselsregler.

 Note

Ruder kan muligvis ikke bevæges ved lave temperaturer.