• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere passager-airbag*

Passagerairbaggen kan deaktiveres, hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og bliver tilgængelig, når døren åbnes.

Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede stilling.

PS-2007-Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. PS-Icon grey square AON - Airbaggen er aktiveret, og alle fremadvendte passagerer (børn og voksne) kan sidde sikkert på passagerpladsen.
  2. PS-Icon grey square BOFF – airbaggen er deaktiveret, og et barn i bagudvendt barnestol kan sidde sikkert på passagerpladsen.

 Advarsel

Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter til at aktivere/deaktivere passagerairbaggen, er airbaggen altid tilkoblet.

Aktivere passager-airbag

PS-2007-Safety–Passenger airbag cut off switch to on
Træk omskifteren udad og drej fra OFF til ON.
Førerdisplayet viser meddelelsen Passagerairbag til.

 Note

Hvis passagerairbaggen er blevet aktiveret/deaktiveret, inden bilen er startet, vises meddelelsen på førerdisplayet samt følgende angivelse i loftkonsollen, ca. 6 sekunder efter at bilen er startet.

Bekræft meddelelsen ved at trykke på højre ratknappers O-knap.

PS2-2007-Safety–Overhead console passenger airbag on
En tekstmeddelelse og et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at passagerpladsens airbag er tilkoblet.

 Advarsel

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet.

Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der sidder en fremadvendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads.

Hvis ovenstående anmodninger ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig personskade.

Deaktivere passager-airbag

PS-2007-Safety–Passenger airbag cut off switch to off
Træk omskifteren udad og drej fra ON til OFF.
Førerdisplayet viser meddelelsen Passagerairbag fra.

 Note

Hvis passagerairbaggen er blevet aktiveret/deaktiveret, inden bilen er startet, vises meddelelsen på førerdisplayet samt følgende angivelse i loftkonsollen, ca. 6 sekunder efter at bilen er startet.

Bekræft meddelelsen ved at trykke på højre ratknappers O-knap.

PS-2007-Safety–Overhead console passenger airbag off
En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.

 Advarsel

Fremadvendte passagerer (børn og voksne) må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.

Medmindre ovenstående nøje følges, kan der opstå livsfare eller alvorlig personskade.

 Vigtigt

Hvis passagerairbaggen deaktiveres, deaktiveres også den elektriske selestrammer i passagersiden.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Relaterede artikler