• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Generelt om ladekabler

Ved vekselstrømsopladning anvendes et mode 3-ladekabel. Visse ladestationer har et fast ladekabel mens andre kræver, at man tilslutter sit eget eller bilens eget kabel.

 Note

Oplysningerne i dette afsnit gælder tilstand 3 AC-opladning, hvor en ladestation/ladeboks er fastmonteret til elnettet. Enten er der også et fastmonteret ladekabel, eller også bruger du dit eget.

 Vigtigt

Ladekablet anvendes til at oplade bilens højvoltsbatteri. Ladekablet er udformet med henblik på overholdelse af Polestars sikkerhedsstandard. Brug et ladekabel anbefalet af Polestar, hvilket garanterer for dets funktion og sikkerhed. Polestar påtager sig intet ansvar for sikkerheden eller eventuelle skader forårsaget af et ladekabel, der ikke er anbefalet af Polestar.

 Advarsel

Brug kun det ladekabel, der leveredes med bilen, eller et erstatningskabel anbefalet af Polestar.

Opladning med fast ladekabel ifølge mode 31

På nogle steder er ladekablet fast installeret i en ladestation, der er forbundet til elnettet. Anvend derfor ladestationens ladekabel og følg instruktionerne på ladestationen.

Specifikationer, ladekabel
Temperatur i omgivelserne

-32 °C til 50 °C (-25 °F til 122 °F)

 Advarsel

  • Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
  • Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt med højspænding kan der sker alvorlige personskader, i værste fald med døden til følge.
  • Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et autoriseret værksted. Kontakt Polestar Customer Support for yderligere information.
  • Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører over det, træder på det, snubler over det eller på anden måde beskadiger det, eller det giver anledning til personskader.
  • Anvend ikke en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.
  • Tilslut ikke en eller flere adaptere af nogen slags mellem ladekabel og bil.

Se også producentens anvisninger for brug af ladekablet og dets komponenter.

 Vigtigt

Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet fra bilens ladestik og derefter fra ladestationen.

 Vigtigt

Rengør ladekablet med en ren klud fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke kemikalier eller opløsningsmidler.

 Advarsel

Ladekablet og dets tilhørende dele må ikke oversprøjtes eller nedsænkes i vand.
  1. 1 Europæisk standard - EN 61851-1.