• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Opladningsstatus i bilens ladestik

LED-lampen i bilens ladestik viser aktuel status for igangværende opladning. I tabellen nedenfor forklares LED-lampens forskellige farver.
LED-lyset lyserBetydning
HvidVelkomstlys
Blinkende gultOpladningsprocessen er ved at blive afbrudt.
GultVenteposition1 - venter på, at opladningen starter.
Blinker grøntOpladning i gang2.
GrøntOpladning klar3
Rødt

Der er opstået en fejl. Kontrollér ladekablets tilslutning til bilens ladestik samt strømforsyningen.

Genoptag derefter opladningen med følgende trin:
  1. Træk ladekablet ud af ladeindtaget.
  2. Vent et stykke tid.
  3. Genisæt ladekablet i ladeindtaget.
  4. Hvis problemet fortsætter – kontakt Polestar Customer Support.
Blinker rødt

Bilen er låst og registrerer ingen nøgler, når oplåsning af ladekabel sker via knappen ved siden af ladestikket.

BlåtPlanlagt opladning aktiveret.

 Note

Ladestikkets LED-pære angiver status for opladningen af højspændingsbatteriet, og ikke om bilen trækker strøm, når f.eks. klimaanlægget anvendes. Selv om LED-lampen indikerer, at opladningen er klar, alternativt at den skemalagte opladning er aktiveret, kan bilen alligevel tappe strøm fra kontakten. For ikke at påvirke bilens rækkevidde trækkes strømmen i første omgang fra kontakten og ikke batteriet, for at forsyne bilens eventuelle ekstrabelastninger (såsom forkonditionering osv.).
  1. 1 F.eks. hvis ladekablets håndtag ikke er låst fast.
  2. 2 Jo langsommere blinkning, desto tættere på fuldt opladet.
  3. 3 Slukkes efter et stykke tid.