• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Skifte hjul

Hjulskift skal altid udføres på rette måde. Følgende er instruktioner for, hvordan et hjul løsnes og monteres samt hvad der er vigtigt at tænke på. Kontrollér, at dækdimensionen er godkendt til brug på bilen.

 Advarsel

 • Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.
 • Brug en donkraft1, der er beregnet til bilen, ved hjulskifte. Ved alt andet arbejde bør der bruges understøtning til opklodsning af bilen.
 • Kryb aldrig under bilen eller før nogen legemsdel ind under den, når den løftes med donkraft.
 • Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft.

 Vigtigt

 • Brug en donkraft2, der er beregnet til bilen. Hvis der leveres en donkraft med bilen eller den alternativt er købt som reservedel, er den kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved udskiftning af hjul pga. punktering. Hvis bilen skal løftes oftere eller i længere tid end ved et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.
 • Når donkraften ikke anvendes, skal den opbevares i skumblokken i det forreste bagagerum. Donkraften drejes sammen til den rette stilling for at få plads.

Afmontere hjul

Læs nedenstående instruktioner grundigt, inden du begynder. Find det værktøj frem, som skal anvendes, inden bilen løftes. Anvend værktøj, som er beregnet til din bilmodel.

Aktiver advarselsblinklys og sæt advarselstrekanten ud, hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted.

Kontrollér, at parkeringsbremsen er aktiveret.
Blokér foran og bag de hjul, der skal blive stående på underlaget. Brug f.eks. kraftige træklodser eller større sten.

Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen3 indtil stop. Bugseringsøjet skal skrues ind i hjulnøglen så langt som muligt.

PS2-2007-Tool for wheel screws

Afhængigt af fælgtilbehør:

PS2-2007-Tool for removing caps on the wheel bolts
 1. PS-Icon circle 1Værktøj til fjernelse af hjulskruernes plasthætter.
 2. PS-Icon circle 2Værktøj til afmontering af hjulkapslen i midten. Stik værktøjet ind i nullet i midten på hjulkapslen, og træk for at løsne hjulkapslen.
Mens bilen stadig står på jorden, brug hjulnøglen/bugserøjet til at løsne hjulmøtrikkerne ½–1 omgang. Tryk hjulnøglen/bugserøjet nedad (mod uret) for at undgå personskade.
Følg instruktionerne for, hvordan bilen bør løftes med donkraft på sikker vis.
Løft bilen så meget, at hjulet der skal løsnes, kan bevæge sig frit. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.

Montere hjul

Bilen skal være løftet så højt, at hjulet, der skal løsnes, ruller frit.
Rengør fladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.

Brug ikke smøremiddel på hjulboltenes gevind.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Tilspænd med 140 Nm (103 foot-pound). Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

PS2-2417-Tighten wheel screws
Afhængigt af dæktilbehør:
 • Montér hjulkapslen igen over hjulmøtrikkerne ved at sørge for, at den passer ind med de vejledende markeringer, og tryk den derefter fast.
 • Sæt plasthætterne over hjulboltene igen.
Kontrollér dæktrykket og gem det nye dæktryk i systemet for dæktrykovervågning*.

 Advarsel

Hjulboltene skal muligvis efterspændes nogle dage efter et skift. Temperaturforskelle og vibrationer kan bevirke, at de ikke er spændt lige meget.

 Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Anvend kun ventilhætter af plast eller Polestars originalventilhætter.
 1. 1 For anbefaling af donkraft kontakt Polestar Customer Support.
 2. 2 Afhængigt af markedet er en donkraft ikke altid standardudstyr. Kontakt Polestar Customer Support for anbefaling af en donkraft.
 3. 3 For anbefaling af hjulnøgle kontakt Polestar Customer Support.
 4. * Ekstraudstyr/tilbehør.