• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Afslutte opladning af elbil

Afslut opladning når som helst ved at trykke på knappen ved siden af ladestikket eller via knappen på midterdisplayet.

Afslutte opladning (vekselstrøm) 1

Afslut opladningen med knappen ved ladestikket – ladekablets spærrede håndtag slipper/låses op.

 Vigtigt

Inden ladekablet frakobles bilens ladestik, skal opladningen afsluttes. Hvis opladningen ikke afsluttes, inden ladekablet frakobles, kan det beskadige ladekablet eller systemet.
2146-PS2-Stop charging- left inlet and charging gun

Løsn ladekablet fra bilens ladestik, og luk lugen.

Frakobl ladekablet fra ladestationen, alternativt forbind et fast ladekabel til ladestationens holder.

Ladekablet låses automatisk

Hvis ladekablet ikke løsnes fra ladeindtaget, låses det automatisk fast igen et stykke tid efter oplåsning for at optimere opladningen. Ladekablet kan løsnes igen med knappen til ladestikket eller med knappen i midterdisplayet.

Afslutte hurtigopladning (jævnstrøm)

 Vigtigt

Forsøg aldrig at løsne ladekablet fra bilen under igangværende opladning. Afbryd altid opladningen først, og frakobl derefter ladekablet, når låsen i bilens ladekontakt automatisk er låst op.

Afslut hurtigopladningen via knappen til bilens ladeindtag, via knappen i midterdisplayet eller via ladestationens brugergrænseflade.
Opladningen afsluttes, og låsen i ladestikket låses automatisk op. Dette kan tage et par sekunder.
Løsn ladekablet fra bilens ladestik, og luk lugen.
Tilslut ladekablet til ladestationens holder, eller hæng det tilbage på den angivne plads.

Oplåsning af bilen under hurtigopladning

Hurtigopladning afbrydes normalt ikke, hvis bilen låses op. Hvis hurtigopladningen afbrydes, genoptages den ikke automatisk, da ladestationen kræver, at opladningen godkendes igen via brugergrænsefladen. Ved afbrudt hurtigopladning låses ladekablet ikke automatisk fast igen. For at genoptage en afbrudt hurtigopladning skal du løsne ladekablet fra bilens ladestik, tilslutte den igen og følge instruktionerne på ladestationens brugergrænseflade.

Ved problemer med at løsne ladehåndtaget

Hvis ladehåndtaget efterlades i ladeindtaget et stykke tid efter, at opladningen er afsluttet, låses ladekablet automatisk fast igen2. Prøv derefter først at afslutte opladningen igen. Hvis ladehåndtaget stadig ikke løsnes automatisk, kan der udføres følgende handlinger:

 • Sørg for, at nøglen befinder sig inden for rækkevidde, og at bilen er låst op. Afslut opladning ved hjælp af nogle af følgende alternativer:
  • via knappen til ladehåndtaget3
  • via midterdisplayet, tryk på PS2-2007-Car symbol, derefter Opladn. og Oplås kabel
  • følg instruktionerne i ladestationens brugergrænseflade.
 • Afbryd strømforsyningen til ladestationen på en sikker måde. Ved opladning via mobiltelefonen kontaktes ladestationens kundetjeneste for hjælp med at afbryde opladningen.
 • Drej forsigtigt på ladehåndtaget.
 • Lås og oplås bilen.
 • Lås bilen og vent til LED-lampen ved bilens ladeindtag slukker, det kan tage op til 7 minutter. Lås derefter bilen op.

Hvis problemet fortsætter, kontakt Polestar Customer Support.

Løsn ladekabel med nødhåndtag

Hvis ladekablet ikke løsnes fra bilens ladestik efter afsluttet opladning og bilen er udstyret med nødhåndtag, følg instruktionerne nedenfor, eller kontakt Polestar Customer Support.

For biler uden nødhåndtag – kontakt ladestationens kundeservice eller Polestar Customer Support.

PS2-24w17-Emergency release handle position
Åbn bilens lastrum, og slå lastgulvet op. Løft det nedsænkede gulvpanel væk.
Nødhåndtaget er placeret til venstre under gulvpanelet.

 Advarsel

Inden nødhåndtaget anvendes, skal det kontrolleres i førerdisplayet, at opladningen er afsluttet. Nødhåndtaget må ikke anvendes, mens der oplades.
Grib fat i og træk i nødhåndtaget.
Nødhåndtaget kører automatisk tilbage ved næste påbegyndte opladning.
Vent i ca. 5 sekunder, inden ladekablet løsnes fra bilens ladestik.
Læg gulvpanelet tilbage, og slå lastgulvet ned. Luk bilens lastrum.
 1. 1 Egner sig til opladning med mode 3-ladekabel eller ladestation med fast ladekabel.
 2. 2 Gælder ved opladning med vekselstrøm.
 3. 3 Findes ikke på alle markeder.