• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sætte viskerbladene i serviceposition

Forrudeviskeren skal i visse tilfælde sættes i servicetilstand (vertikal position), fx, når de skal udskiftes.
PS-2007-Service position wiper blades
Viskerblade i servicestilling.

For at det skal være muligt at skifte, vaske eller løfte viskerbladene (f.eks. ved afskrabning af is fra forruden) skal de være i servicestilling.

 Vigtigt

Før viskerbladene sættes i servicestilling - sørg for, at de ikke er frosset fast.

Aktivere/deaktivere servicestilling

Aktivering/deaktivering af servicestilling er mulig, når bilen holder stille, og rudeviskerne ikke er slået til. Servicestilling aktiveres/deaktiveres via midterdisplayet:

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk derefter på Flere.
Vælg Spejle og viskere, og aktiver/deaktiver viskerbladets servicestilling.

Viskerbladene forlader også servicestillingen, hvis:

  • Viskning af forruden aktiveres.
  • Sprinkling af forruden aktiveres.
  • Regnsensoren aktiveres.
  • Bilen begynder at køre.

 Vigtigt

Hvis viskerarmene i servicestilling er slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang. Dette sker for at undgå, at lakken på motorhjelmen skades.