• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Udskifte blade i forrudeviskere

Viskerbladene fejer vand af forruden. Sammen med sprinklervæske har de til formål at rengøre ruden og sikre udsynet ved kørsel. Viskerbladene kan udskiftes.
PS-2007-Change windshield wiper blades - step 1
PS-2007-Change windshield wiper blades - step 2
Sørg for, at vinduesviskerne er i servicestilling, og slå viskerarmene op. Servicestilling aktiveres/deaktiveres via midterdisplayet, når bilen holder stille, og forrudeviskerne ikke er slået til.
PS-Icon grey square 1

Tryk på knappen på viskerbladholderen, og træk bladet lige ud parallelt med viskerarmen.

PS-Icon grey square 2

Skyd det nye viskerblad ind, indtil der høres et klik.

Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
Fold viskerarmen tilbage mod forruden.

 Vigtigt

Hvis viskerarmene i servicestilling er slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang. Dette sker for at undgå, at lakken på motorhjelmen skades.

Viskerbladene har forskellige længder

PS-2007-Wiper blades diffrent length

 Note

Vær ved udskiftning af viskerblad opmærksom på, at de har forskellig længde. Bladet i førersiden er længere end bladet i passagersiden.