• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Følt temperatur

Klimaanlægget regulerer klimaet i kabinen baseret på den følte temperatur, ikke den faktiske.

Den temperatur, der vælges i kabinen, svarer til den fysiske oplevelse under hensyn til den aktuelle udetemperatur, lufthastighed, luftfugtighed, solstråling osv. i og omkring bilen.

I systemet indgår en solsensor, der registrerer, i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Det bevirker, at temperaturen kan skelne mellem højre og venstre sides luftspjæld, til trods for at der er valgt samme temperatur i begge sider.

Relaterede artikler