• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tilgængelig information

Polestar arbejder hele tiden på at udvikle brugerinformationerne. Informationerne er tilgængelige, når du har brug for dem i flere forskellige kanaler.

Bilens midterdisplay

De komplette og aktuelle oplysninger for bilen findes altid på bilens midterdisplay.

Åbn Manualen ved at trykke på PS2_2007_App view symbol og derefter på PS2- 2007- Owners manual textsymbol.

Find oplysninger ved at:
  • anvende søgefunktionen
  • visuelt navigere ved hjælp af udvendige og indvendige billeder
  • klikke ved hjælp af kategorier.

Manualen indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, Polestar anbefaler, at du læser informationerne under de respektive kategorier i deres helhed før din første tur i bilen.

 Note

Den digitale Manual er ikke tilgængelig under kørsel.

Polestars manualsider

Gå ind på polestar.com/manual, og vælg dit land. Her finder du Manualen online. På Polestars manualsider er der også instruktionsvideoer og yderligere oplysninger om hjælp angående din Polestar og dit bilejerskab.

På manualsiden finder du:
  • onlineversionen af manualen
  • populære artikler
  • instruktionsvideoer

Manualsiderne er opdaterede med de seneste oplysninger og er tilgængelige for de fleste markeder.

 Vigtigt

Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres på en trafiksikker måde og at gældende love og regler følges. Det er også vigtigt, at bilen vedligeholdes og håndteres i overensstemmelse med Polestars anbefalinger i manualinformationerne.

Oplysningerne på midterdisplayet, før din bil kan adskille sig fra oplysningerne på Polestars manualsider.

 Note

Skift af sprog på midterdisplayet kan medføre, at visse manualoplysninger ikke er i overensstemmelse med nationale eller lokale love og forskrifter.

Relaterede artikler