• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Øvrige vilkår for Polestar vejhjælp

Vilkårene gælder fra 2023-05-01.

1.1 Reparationer på stedet

Vi stiller hjælp til rådighed på stedet for at forsøge at få din bil i gang igen. Hvis vi ikke kan reparere bilen ved vejkanten, bugserer vi den til det nærmeste Polestar-autoriserede servicecenter, eller hvis du ønsker, til dit sædvanlige Polestar-autoriserede servicecenter inden for en afstand af 110 km (70 miles).

1.1.1 Afladet batteri

Hvis rejsen ikke kan fuldføres på grund af et afladet batteri, bugseres bilen til den nærmeste ladestation eller nærmeste Polestar-autoriserede servicecenter.

Ved startproblemer på grund af afladet 12-V-batteri tilbyder vi start med startkabler.

1.1.2 Låse- eller nøglerelaterede problemer

Om muligt bliver det forsøgt at låse op.

1.2 Bugsering

Bugsering udføres, hvis det er nødvendigt af sikkerhedshensyn, eller hvis reparation på stedet ikke er muligt inden for rimelig tid. Hvis vi ikke kan reparere din bil ved vejkanten, bugserer vi den til det nærmeste Polestar-autoriserede servicecenter, eller hvis du ønsker, til dit Polestar-værksted inden for en afstand af 110 km (70 miles). For længere afstande, eller hvis bugseringen sker i udlandet, bugseres bilen til nærmeste Polestar-autoriserede servicecenter.

1.3 Hvis der kræves yderligere assistance

Hvis bilen ikke kan repareres på servicecentret inden for fire timer samme dag, kan du og dine passagerer vælge et af følgende alternativer til at fortsætte rejsen. Bemærk, at du kun kan vælge et alternativ af 1.3.1, 1.3.2 eller 1.3.3.

1.3.1 Transport til hjem eller rejsedestinationen

Polestar vejhjælp betaler tog-, bus- flybillet eller taxa til en værdi af op til 600 EUR (eller modværdien i lokal valuta) per person, for fører, passagerer, husdyr og bagage, hvilket gør det muligt enten at komme hjem eller fortsætte til rejsedestinationen, hvis denne ligger inden for gyldighedsområdet og ikke indebærer højere omkostninger for Polestar vejhjælp. Hvis afstanden er mindre end 110 km (70 miles), erstattes rejse med taxi for afhentning og aflevering igen af lejebil, eller rejse til togstation, lufthavn eller hotel til en værdi af op til 50 EUR (eller modværdien i lokal valuta). Transport af passagerer og bil skal ske billigst muligt.

1.3.2 Hotelindkvartering

Hvis afstanden til hjemmet er mere end 110 km (70 miles), tilbydes lokalt hotelværelse for fører og passagerer i den tid, som bilen repareres, op til fem nætter for maks. 200 EUR (eller modværdien i lokal valuta) per person og nat. Dette alternativ kan kun vælges, mens bilen er på servicecentret for reparation eller afventer reparation.

1.3.3 Lejebil

Foretrækker du i stedet en lejebil, i den tid din bil repareres, betaler Polestar vejhjælp en standardudstyret bil, der størrelsesmæssigt svarer til din bil. Du kan få lejebil i højest fem hverdage. Øvrige omkostninger, f.eks. drivmidler osv., betales ikke af Polestar vejhjælp. Du kan få lejebil i udlandet i op til ti hverdage. Hvis det ikke lykkes for Polestar vejhjælp at finde en størrelsesmæssigt ligeværdig bil, eller hvis lokale omstændigheder medfører, at en lejebil ikke kan tilvejebringes, kan Polestar vejhjælp ikke holdes ansvarlig.

Bemærk, at lejebilen omfattes af udlejningsfirmaets vilkår. Omkostninger, som du selv har haft i henhold til aftale med Polestar vejhjælp, refunderes mod forevisning af kvittering i overensstemmelse med aftalen.

1.4 Persontransport for hentning af bil

Hvis din bil repareres på et Polestar-autoriseret servicecenter, som ligger mere end 110 km (70 miles) fra det sted, hvor du opholder dig, betaler Polestar vejhjælp førsteklassebillet med tog, enkeltrejse for én person. Hvis togrejsen tager mere end seks timer, tilbydes du flybillet som alternativ. Hvis afstanden er kortere end 110 km (70 miles) erstattes taxirejse.

1.5 Hjemtransport af bil fra udlandet

Hvis du er på vej til udlandet med din bil, betaler Polestar vejhjælp for hjemtransport af din bil, hvis den ikke kan repareres inden for tre hele hverdage. Du kan som kunde vælge mellem to alternativer:
 • reparation på lokalt Polestar-autoriseret servicecenter samt godtgørelse af op til 250 EUR (eller modværdien i lokal valuta) for udgifter og lejebil til lokalt brug, hvis der ikke sker hjemtransport, eller
 • en lejebil for lokal anvendelse i højest ti hverdage.
Hvis du er på vej hjem fra udlandet med din bil, betaler Polestar vejhjælp for hjemtransport af din bil, hvis den ikke kan repareres inden for 24 timer. Du kan som kunde vælge mellem to alternativer:
 • reparation på lokalt Polestar-autoriseret servicecenter samt godtgørelse af op til 250 EUR (eller modværdien i lokal valuta) for udgifter og lejebil til lokalt brug, hvis der ikke sker hjemtransport, eller
 • en lejebil for lokal anvendelse i højest ti hverdage.

Udgifter på stedet kan eksempelvis være restaurant, forlystelsespark, museum og ekstra dage med erstatningsbilen. Husk at gemme alle betalingsdokumenter.

1.6 Erhvervskøretøjer1

Taxaer, udlejningsbiler, politibiler, ambulancer og køreskolebiler m.m. omfattes kun af reparation ved vejkanten, bugsering og bjærgning – 1.1 og 1.2.

Polestar Vejhjælp gælder ikke for:

 • Konkurrencer eller træning før konkurrencer
 • overlagt lovovertrædelse i forbindelse med fremførelsen af bilen
 • krig eller krigsrisiko, revolution, optøjer, strejker, terrorhandlinger, radioaktivitet, jordskælv, atmosfæriske forstyrrelser eller andet, som kan tilskrives force majeure
 • assistance, som bestilles af bilejeren eller anden person uden foregående kontakt og godkendelse af Polestar Vejhjælp
 • ødelagt ejendom eller tab ved driftsstop
 • moms, når du eller bilejeren/udlejeren er ansvarlig for en sådan skat
 • biler, som er afmeldt i motorregistret
 • reparations- og reservedelsomkostninger
 • udrykningskøretøj
 • omkostninger til følgeskader, reparationer og reservedele i forbindelse med punktering godtgøres ikke
 • Polestar Vejhjælp gælder ikke for skader, som dækkes af anden garanti, eller som leverandør eller anden er ansvarlig for i henhold til lovgivning eller lignende foranstaltning
 • Polestar Vejhjælp betaler ikke for omkostninger til dæk eller reservedele, som er nødvendige for reparation, uanset om bugsering er nødvendig eller ej.
 1. 1 Gælder kun for biler, der er yngre end 37 måneder.