• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Begrænsninger for BLIS

Funktionen BLIS1 kan have begrænset funktionalitet i visse situationer.
PS2-2317-Rear sensor
Hold den markerede overflade ren – både i bilens venstre og højre side.
Eksempler på begrænsninger:
  • Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, kan reducere funktionerne og umuliggøre advarsler.
  • Funktionen BLIS deaktiveres automatisk, hvis en anhænger, cykelholder el.lign. tilsluttes bilens elektriske system.
  • For god ydeevne af BLIS bør en cykelholder, bagageholder eller lignende ikke monteres på bilens anhængertræk.

 Advarsel

  • BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
  • BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.

 Note

Funktionen benytter bilens radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.
  1. 1 Blind Spot Information