• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

BLIS

Funktionen BLIS1 har til formål at hjælpe føreren med at se køretøjer skråt bag ved og ved siden af bilen, som en støtte til føreren i tæt trafik på veje med flere vognbaner i samme retning.
PS2-2007-Blind Spot Information light position
BLIS-lampens placering
BLIS er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod:
 • køretøjer i den blinde vinkel
 • hurtigt overhalende køretøjer i venstre og højre vognbane nærmest bilen.
PS2-2007-Blind Spot Information principle
Principper for BLIS
 1. PS-Icon circle 1Zone i blind vinkel
 2. PS-Icon circle 2Zone for hurtigt overhalende køretøjer

BLIS-funktionen er aktiv ved hastigheder over 10 km/t (6 mph).

Systemet er konstrueret til at reagere, når:
 • bilen bliver overhalet af andre køretøjer
 • bilen hurtigt bliver indhentet af et andet køretøj.

Når BLIS registrerer et køretøj i zone 1, eller et hurtigt overhalende køretøj i zone 2, lyser indikeringslampen ved højre eller venstre sidespejl med konstant lys. Hvis føreren i denne position aktiverer afviseren til den side, hvor advarslen gives, vil indikeringslampen skifte fra konstant lys til at blinke med et mere intenst lys.

BLIS reagerer for forbipasserende køretøjer, som kører op til 100 km/t (62 mph) hurtigere end ens eget køretøj.

 Note

Lampen tændes på den side af bilen, hvor systemet har registreret køretøjet. Hvis bilen overhales på begge sider samtidig, tændes begge lamper.

 Advarsel

 • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
 • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
 • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.
 1. 1 Blind Spot Information