• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Gemme nye referenceværdier for dæktrykovervågning

For at systemet for dæktrykovervågning1 kan fungere korrekt, skal der registreres en referenceværdi for dæktrykket. Dette skal gøres, hver gang dækkene skiftes, eller dæktrykket ændres, for at systemet korrekt skal kunne advare om lavt dæktryk.

F.eks. under kørsel med tung, lang last eller ved høj hastighed over 160 km/t (100 mph) bør dæktrykket justeres i henhold til Polestars anbefalede dæktrykværdier. Derefter skal systemet nulstilles ved at registrere nyt dæktryk.

Gennemfør følgende procedure for at registrere nyt dæktryk som referenceværdi i systemet:
Sluk for bilen.
Pump dækkene til korrekt tryk, se mærkaten på dørstolpen i førersiden med anbefalet tryk for fabriksmonterede dæk.
Start bilen.
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Tryk på Bilstatus.
Tryk på Gem tryk. Når dæktryk gemmes, skal bilen være i gang og stå stille.

 Note

Knappen Gem tryk anvendes til at gemme nye referenceværdier for dæktryk i dæktrykovervågningssystemet. Af sikkerhedshensyn er den kun tilgængelig (valgbar), når bilen står stille og motoren kører.
Dæktrykket skal gemmes efter en justering af dæktrykket, eller hvis dækkene udskiftes. Juster dæktrykket til den anbefalede værdi, og tryk på Bekræft for at gemme dæktrykket.

 Note

For at undgå, at funktionen Gem tryk aktiveres ved en fejl, er det nødvendigt i et yderligere trin at bekræfte, at dæktrykket skal gemmes.
Kør bilen, indtil det nye dæktryk er gemt. Det nye dæktryk gemmes, når bilen kører med en hastighed over 35 km/t (22 mph).
Når der er indsamlet tilstrækkelige data til, at systemet kan opdage lavt dæktryk, forsvinder animationen, der viser status for lagring af ny referenceværdi, fra midterdisplayet.

Hvis registreringen mislykkes, vises der en meddelelse.

  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)