• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

System for overvågning af dæktryk

Systemet for dæktrykovervågning1 advarer med et kontrolsymbol på førerdisplayet, når trykket er for lavt i et eller flere af bilens dæk.
PS2-2007-Tyre Pressure Monitoring System symbol

Dette symbol tændes for at angive lavt dæktryk. Kontrollér så dæktrykket i midterdisplayet ved ar trykke på PS2-2007-Car symbol, Flere og Bilstatus.

Hvis der opstår en fejl i systemet, blinker advarselssymbolet i ca. et minut og lyser derefter konstant.

Systembeskrivelse

Systemet for dæktrykovervågning måler forskelle i omdrejningshastighed mellem de forskellige hjul gennem ABS-systemet for at afgøre, om de har det rette dæktryk. Hvis dæktrykket er for lavt, ændres dækkets diameter og dermed dets rotationshastighed. Ved at sammenligne dækkene med hinanden kan systemet afgøre, om et eller flere dæk har for lavt tryk.

Generel information om dækovervågningssystemer

I det følgende omtales dækovervågningssystemer generelt som TPMS.

Hvert dæk, inklusive reservehjulet*, skal kontrolleres hver måned. Ved kontrol skal dækket være koldt og have det lufttryk, der anbefales af bilproducenten på dæktryksmærkaten eller i dæktryktabellen. Hvis bilen har dæk af en anden størrelse end dem, der anbefales af producenten, skal du finde ud af, hvilket dæktryk der er korrekt for disse.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er bilen udstyret med et dæktrykovervågningssystem, TPMS, der viser, når et eller flere af dækkene har for lavt lufttryk. Når kontrolsymbolet for lavt dæktryk tændes, skal du standse og kontrollere dækkene så hurtigt som muligt og fylde luft på til det korrekte lufttryk.

Kørsel med et dæk, der har for lavt tryk, kan medføre, at dækket overophedes, med eventuel punktering til følge. Lavt dæktryk mindsker også brændstofeffektiviteten og dækkets levetid og kan indvirke på håndteringen af bilen og dens evne til at standse. Bemærk, at TPMS ikke erstatter normal vedligeholdelse af dæk. Det er førerens ansvar at opretholde korrekt dæktryk, selv om grænsen for lavt dæktryk ikke er nået, så kontrolsymbolet lyser.

Bilen er også udstyret med en TPMS-systemfejlindikator, der angiver, når systemet ikke fungerer korrekt. TPMS-systemfejlindikatoren kombineres med kontrolsymbolet for lavt dæktryk. Når systemet registrerer en fejl, blinker symbolet på førerdisplayet i ca. et minut, og forbliver derefter tændt. Denne procedure gentages, når bilen startes, indtil fejlen er afhjulpet. Når symbolet er tændt, kan systemets evne til at registrere eller advare om lavt dæktryk blive påvirket.

Systemfejl på TPMS kan opstå af flere årsager, fx efter skift til reservehjul eller andre dæk eller hjul, der forhindrer, at TPMS fungerer korrekt.

Kontroller altid kontrolsymbolet for TPMS efter udskiftning af ét eller flere dæk for at sikre, at det nye dæk eller hjul fungerer korrekt med TPMS.

Husk på

 • Registrer altid nyt dæktryk i systemet efter et hjulskift eller en dæktrykjustering.
 • Anvendelse af snekæder kan påvirke dæktryksovervågningen. Dette angives ved, at der vises symboler og meddelelser på førerdisplayet. Når snekæderne fjernes, bør alle dæk kontrolleres og justeres til det anbefalede dæktryk. Derefter skal det nye dæktryk gemmes i systemet for dæktryksovervågning.
 • Hvis der skiftes til dæk med en anden dimension end de fabriksmonterede, skal systemet nulstilles ved at registrere nyt dæktryk for disse dæk for at undgå falske advarsler.
 • Hvis et reservehjul er i brug, er det muligt, at dæktrykovervågningen ikke fungerer korrekt på grund af forskelle mellem hjulene.
 • Systemet overflødiggør ikke regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af dækkene.
 • Det er ikke muligt at deaktivere systemet for dæktrykovervågning.

 Advarsel

 • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
 • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.
 1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
 2. * Ekstraudstyr/tilbehør.