• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Park Assist

Funktionen parkeringshjælp (PAS1) anvender følere til at hjælpe føreren ved manøvrering, hvor pladsen er trang, ved at angive afstanden til forhindringer med lydsignaler kombineret med grafik på midterdisplayet.
PS2-22w26-Park Assist System screen view
Skærmvisning med forhindringszoner og sensorsektorer.

Midterdisplayet viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og registrerede forhindringer.

Den markerede sektor angiver, hvor forhindringen befinder sig. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude fremad/bagud, desto kortere er afstanden mellem bilen og den registrerede forhindring.

Sidesektorerne ændrer farve, når afstanden mindskes mellem bilen og en genstand.

Jo kortere afstanden til forhindringen, desto tættere lyder signalet. Al anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.

Lydsignalet for forhindring foran og til siderne er aktivt, når bilen er i bevægelse, men ophører, når bilen har holdt stille i ca. 2 sekunder. Lydsignalet for forhindring bag bilen er aktivt, når bilen holder stille.

Ved en afstand på under ca. 30 cm (1 fod) til en forhindring bagved eller foran bilen er tonen konstant, og aktivt følerfelt nærmest bilsymbolet er udfyldt.

Ved en afstand på under ca. 25 cm (0,8 fod) til en forhindring i siderne er tonen intensivt pulserende, og det aktive sektorfelt skifter farve fra orange til rød.

Parkeringshjælpens lydniveau kan justeres under et igangværende lydsignal med midterkonsollens [>II]-knap. Justering kan også foretages i indstillinger for parkeringshjælp.

PS2-2007-Park Assist Camera button

Sæt i bakgear og tryk på kameraet i midterdisplayet.
Tryk på PS2_2007_Settings symbol.
Vælg den ønskede indstilling.

 Note

Ud over i sektoren nærmest bilsymbolet afgives akustiske advarsler kun for genstande, som befinder sig direkte på bilens rute.

 Advarsel

  • Parkeringssensorerne er et supplement til førerens opmærksomhed på omgivelserne omkring bilen. Deres evne til at opdage forhindringer i visse vinkler kan påvirkes af forholdene under brug.
  • Vær særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
  • Vær opmærksom på, at bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge ud mod modkørende trafik.
  • Genstande/forhindringer kan være tættere på bilen, end de ser ud på billedskærmen.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
  1. 1 Park Assist System