• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Mindste tilladte belastningstal og hastighedsklasse for dæk

Nedenstående tabel viser laveste tilladte belastningstal (LI) og hastighedsklasse (SS) for dæk.
Laveste tilladte belastningstal (LI)199
Laveste tilladte hastighedsklasse (SS)2

H (Y3)

  1. 1 Dækkets belastningstal skal mindst være lig med eller større end angivet i tabellen.
  2. 2 Dækkets hastighedsklasse skal mindst være lig med eller større end angivet i tabellen.
  3. 3 Gælder kun varianterne Polestar Engineered BST edition 230 og Polestar Engineered BST edition 270.