• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Fremgangsmåde ved advarsel om for lavt dæktryk

Når systemet for dæktrykovervågning1 advarer om for lavt dæktryk, kræves handling.
PS2-2007-Tyre Pressure Monitoring System symbol

Kontrollér og korrigér dæktrykket, når kontrolsymbolet for systemet tændes, og meddelelse om lavt dæktryk vises.

Sluk for bilen.
Kontrollér trykket i alle fire dæk med en dæktryksmåler.
Pump dækkene til korrekt tryk, se mærkaten på dørstolpen i førersiden med anbefalet tryk for fabriksmonterede dæk.

Registrer altid nyt dæktryk i systemet via midterdisplayet, efter at dæktrykket er justeret.

Bemærk, at kontrolsymbolet ikke slukkes, inden det lave dæktryk er korrigeret og en registrering af nyt dæktryk er påbegyndt.

Det kræver nogle minutters kørsel over 35 km/t (22 mph) for, at systemet skal kunne gemme den nye referenceværdi.

 Note

For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.

 Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Anvend kun ventilhætter af plast eller Polestars originalventilhætter.

 Advarsel

  • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
  • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)