• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Indlæsning af data

Som en del af Polestars sikkerheds- og kvalitetsarbejde registreres visse oplysninger om drift, funktionalitet og hændelser i bilen.

Denne bil er udstyret med en "Event Data Recorder" (EDR). Dens vigtigste formål er at registrere og optage data i forbindelse med trafikulykker eller kollisionslignende situationer, f.eks. tilfælde, hvor airbaggen udløses, eller hvor køretøjet rammer en vejspærring. Dataene registreres med det formål at øge forståelsen af, hvordan køretøjets systemer fungerer i disse typer af situationer. EDR'en er beregnet til at optage data vedrørende køretøjets dynamik og sikkerhedssystemer i et kort tidsrum, normalt 30 sekunder eller mindre.

EDR'en i dette køretøj er beregnet til ved trafikulykker eller kollisionslignende situationer at optage data vedrørende:
  • Hvordan de forskellige systemer i bilen fungerede;
  • Hvorvidt fører- og passagersikkerhedsselerne var spændt/taget på;
  • Førerens brug af speederen eller bremsepedalen;
  • Hvilken hastighed køretøjet blev kørt med.

Dette kan bidrage til at give en forståelse af de omstændigheder, hvorunder trafikulykker og personskader opstår. Data optages kun af EDR'en, hvis der opstår en ikke-ubetydelig kollisionssituation. Ingen data registreres af EDR'en under normale kørselsforhold. Systemet registrerer heller aldrig, hvem der fører køretøjet eller den geografiske placering af den opståede kollisionssituation eller hændelse. Andre parter, f.eks. politimyndigheder, kan dog anvende de optagede data i kombination med den type personligt identificerbare oplysninger, der rutinemæssigt indsamles ved en trafikulykke. For at kunne fortolke de registrerede data kræves der specialudstyr og adgang til enten køretøjet eller EDR'en.

Bilen er ud over EDR'en udstyret med en række computere, hvis funktion er løbende at kontrollere og overvåge bilens funktioner. De kan optage data under normale kørselsforhold, men især hvis de registrerer en fejl i forbindelse med bilens drift og funktionalitet, eller ved aktivering af køretøjets aktive førerstøttefunktion.

En del af de optagede data er nødvendige, for at teknikere kan udføre service og vedligeholdelse med henblik på at diagnosticere og afhjælpe eventuelle fejl, der er opstået i køretøjet. De registrerede oplysninger er også nødvendige, for at Polestar skal kunne overholde juridiske krav i henhold til love og myndigheder. Oplysninger, der er registreret i køretøjet, gemmes i dets computere, indtil køretøjet serviceres eller repareres.

Ud over ovenstående kan de registrerede oplysninger anvendes i aggregeret form i forskningsøjemed og til produktudvikling med henblik på løbende at forbedre sikkerheden og kvaliteten af Polestars biler.

Polestar vil ikke medvirke til, at de ovenfor beskrevne oplysninger videregives til tredjemand uden bilejerens samtykke. På grund af nationale love og bestemmelser kan Polestar imidlertid blive tvunget til at udlevere sådanne oplysninger til politimyndigheder eller andre myndigheder, der kan have en lovfæstet ret til at få adgang til disse. For at kunne læse og fortolke de optagede data kræves der særligt teknisk udstyr, som Polestar og værksteder, der har indgået aftale med Polestar, har adgang til. Polestar er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Polestar i forbindelse med service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen opfylder gældende lovkrav. For yderligere information – kontakt Polestar Customer Support.

Relaterede artikler