• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Anbefalet dæktryk

Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
PS2-2007-Tyre pressure sticker placement
Dæktrykmærkatens placering

På mærkaten vises betegnelsen for de fabriksmonterede dæk samt maksimumsbelastninger og dæktryk.

 Note

De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Hensigten er at vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og nogenlunde hvor på bilen de er placeret. De oplysninger, som gælder for din bil, findes på den respektive mærkat på bilen.

Bedre driftsøkonomi med ECO-tryk

Med let belastning (maks. 3 personer) og ved hastigheder på op til 160 km/t (100 mph) kan ECO-trykkene vælges for at opnå mere økonomisk energiforbrug. Hvis man ønsker forbedret lyd- og kørekomfort, anbefales i stedet de lavere komforttryk.

Anbefalinger ved langtidsopbevaring

Anbefalet dæktryk ved langtidsopbevaring er 330 kPA (48PSI). Kontroller dæktrykket, og juster til det rette tryk, der fremgår af bilens dækinformationsmærkat eller certificeringsmærkat.