• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Driver Alert

Funktionen Driver Alert har til formål at hjælpe føreren med at blive opmærksom på, at kørslen begynder at blive slingrende, eksempelvis hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.

Funktionen har til formål at registrere en køremåde, der langsomt bliver dårligere, og er først og fremmest beregnet til brug på større veje. Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.

Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t (40 mph), og er stadig aktiv, så længe hastigheden er over 60 km/t (37 mph).

PS2-2007-Driver Alert Control principle
Driver Alert læser bilens placering på kørebanen.

Kameraet aflæser kørebanens sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen med ratbevægelserne.

PS2-2007-Driver Alert Control winding road
Bilen kører uberegneligt på kørebanen.
PS2-21w22-CSD-Driver Alert symbol

Hvis kørslen bliver mærkbart slingrende, alarmeres føreren med dette symbol på førerdisplayet kombineret med et lydsignal og tekstmeddelelsen Tid til en pause? Driver Alert. Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis kørslen ikke forbedres.

 Advarsel

Driver Alert må ikke benyttes med henblik på at forlænge en kørselsperiode, men føreren bør planlægge at holde pause med jævne mellemrum og sørge for at være udhvilet.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

 Advarsel

En alarm fra Driver Alert skal tages med stor alvor, da en søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.

I tilfælde af alarm eller træthedsfornemmelse:
  • Stands snarest muligt bilen på en sikker måde, og tag et hvil.

Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil, når man er træt, som under indflydelse af alkohol eller andre stimulanser.